100 lat jednostki OSP Wielenin

Strażacy z OSP Wielenin świętowali 16 lipca 100-lecie istnienia swojej jednostki.

Z kart historii jednostki

Początek jednostki datuje się na rok 1917, kiedy to grupa mieszkańców wsi Wielenin postanowiła założyć straż ogniową. Pierwszy skład założycielski tworzyli: prezes – ks. Robaszkiewicz (ówczesny proboszcz parafii), Antoni Supeł, Antoni Zborowski, Antoni Trzebiński, Zygmunt Ślusarski i Leon Leszczyński. Z inicjatywy Leona Leszczyńskiego w 1924 r. rozpoczęto budowę obecnej strażnicy, a w 1926 roku założono orkiestrę dętą, której pierwszym kapelmistrzem został Adam Strychalski.  W 1936 roku funkcję prezesa jednostki obejmuje Władysław Greber z którego inicjatywy do istniejącej remizy dobudowano garaż na sprzęt pożarniczy.  W czasie okupacji hitlerowskiej wątek działalności OSP w Wieleninie urywa się. Po wojnie druhowie rozpoczęli nowy okres w dziejach swojej jednostki rozwijając jej działalność aż po dzień dzisiejszy.

Nabożeństwo w intencji strażaków

Świętowanie jubileuszu 100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleninie rozpoczęto od mszy św. odprawionej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba i św. Doroty. Nabożeństwo w intencji strażaków sprawował  ksiądz proboszcz Jarosław Olszewicz. Następnie uczestnicy w uroczystej defiladzie przeszli przed strażnicę OSP. Kolumnę na plac apelowy wprowadził Dowódca Uroczystości dh Krzysztof Janiak.

Goście

Na jubileusz jednostki przybyli liczni goście. Wśród nich znaleźli się:  dh Ryszard Szmaja – członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, w imieniu Przemysława Błaszczyka Senatora RP: Magdalena Bindas, w imieniu Wojewody Łódzkiego: Włodzimierz Smus – Zastępca Dyrektora Biura Kadr Płac i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego: Zbigniew Osiciński – główny specjalista Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi , w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego: Robert Baryła Radny Sejmiku, w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Uniejów: Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Sławomir Goszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Wojciech Głowacki- Radny Rady Miejskiej, dh Tadeusz Chmielewski- Prezes Zarządu ZOP ZOSP RP w Poddębicach, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego wraz z Prezydium Zarządu, mł. bryg. mgr inż. Wiesław Wydrzyński – Zastępca Komendanta PSP w Poddębicach, insp. Krzysztof Kotkowski – Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach, dh Krzysztof Janiak –  Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie wraz z Prezydium Zarządu, kom. Adam Czerwiński – Komendant Komisariatu w Uniejowie, dh Jacek Świątczak – Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP w Uniejowie, Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu Poddębickiego, Piotr Kozłowski – Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Prezes OSP Brzeziny, ks. Jarosław Olszewicz – Proboszcz Parafii w Wieleninie, Roman Janiszewski – Prezes Zarządu BS Poddębice, Jan Tygielski Prezes Zarządu RBS Malanów, Józef Ochocki Przewodniczący Rady Nadzorczej RBS w Malanowie, Andrzej Zwoliński Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” , Elżbieta Goszczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleninie, Henryka Mann Sołtys Wielenina, Tadeusz Nowak Sołtys Wielenina- Kolonii oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Szczególną grupę gości podczas obchodów 100-lecia jednostki stanowili byli działacze oraz potomkowie założycieli jednostki: dh Stanisław Koziński, dh Edward Zwierzyński, dh Roman Koziński, Teresa i Leon Leszczyńscy, Aleksandra i Paweł Leszczyńscy, Teresa i Józef Włodarczykowie, Karina i Piotr Wawrzyniakowie, Anna i Lech Hajdukowie, Elżbieta Kuźnik i Sylwia Woźniak.

Uroczystość uświetniły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Uniejów wraz z pocztami sztandarowymi oraz druhowie strażacy zaprzyjaźnionych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Biernacic, Stemplewa, Zelgoszczy i Świnic Warckich.

Uroczystości jubileuszowe

Uroczysty apel strażacki związany z jubileuszem otworzył raport o gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych do apelu. Raport z rąk Dowódcy Uroczystości odebrał dh Ryszard Szmaja. Po przeglądzie pododdziałów nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi związkowej przez poczet flagowy.

Oprawę muzyczną apelu zapewniła Orkiestra Dęta OSP Wielenin pod batutą dh Maksymiliana Milczarka.

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości głos zabrał gospodarz – Prezes OSP w Wieleninie, dh Bogdan Marciniak, który przybliżył gościom krótki rys historyczny jednostki.

Na pamiątkę 100-lecia OSP Wielenin odsłonięto specjalną pamiątkową tablicę ufundowaną przez mieszkańców Wielenina i Wielenina – Kolonii, która wkrótce zawiśnie na ścianie strażnicy. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: wnukowie założycieli OSP Leon Leszczyński i dh Andrzej Trzebiński, najstarsi druhowie OSP Wielenin dh Edward Zwierzyński i dh Roman Koziński, przedstawiciele lokalnego społeczeństwa: sołtysi Wielenina i Wielenina- Kolonii oraz gospodarza dh. Bogdana Marciniaka.  Prezent od mieszkańców poświęcił tutejszy proboszcz.

Medale, odznaczenia

Uroczystość 100 – lecia jednostki była okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem tworzyli historię jednostki.

Najwyższe wyróżnienie otrzymała sama „Jubilatka”. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleninie została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji sztandaru zaszczytnym odznaczeniem dokonał dh Ryszard Szmaja.  Z rąk dh. Ryszarda Szmai najwyższe odznaczenie związkowe odebrał również  dh Bogdan Marciniak Prezes OSP Wielenin.

Na mocy Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP zasłużeni działacze i członkowie OSP otrzymali medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • dh Piotr Wawrzyniak
 • dr Józef Kubiak
 • dh Jacek Sobczyński
 • dh Aleksander Wieczorek

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • dh Paweł Sierankowski
 • dr Mirosław Kolasa
 • dh Jacek Ruszczak
 • dh Przemysław Rosiak

Brązowym  Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • dh Sławomir Węgielnik
 • dh Zygmunt Opas
 • dh Łukasz Piaseczny
 • dh Marcin Szymczak

Specjalne wyróżnienia dla zasłużonych działaczy przyznał również Burmistrz Uniejowa.

Złote Odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” otrzymali:

 • dh Bogdan Marciniak
 • dh Edward Zwierzyński
 • dh Kazimierz Kurzawa
 • dh Józef Włodarczyk

Srebrne Odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” otrzymali:

 • dh Jan Zgoda
 • dh Piotr Wawrzyniak

Uroczyste wręczenie odznaczeń zakończyły okolicznościowe przemówienia gości pełne gratulacji i słów uznania dla obchodzących jubileusz strażaków.

Niezwykle wzruszający momentem uroczystości była muzyczna niespodzianka w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Włościanki dla gospodarza jednostki dh. Bogdana Marciniaka, na ręce którego specjalne podziękowanie za pracę w imieniu wszystkich strażaków OSP Wielenin złożyli również dh. Ewa Kolasa i dh Józef Kubiak.

Prezes Bogdan Marciniak w imieniu jednostki podziękował za pomoc i wsparcie wszystkim przyjaciołom jednostki OSP Wielenin wręczając pamiątkowe podziękowania oraz okolicznościowe medale.

Zakończenie uroczystości

Obchody 100-lecia OSP Wielenin nie mogły obejść się bez urodzinowego tortu. Dzięki uprzejmości P.G.K.”TERMY UNIEJÓW” Spółka z o. o. w Uniejowie zaproszeni gości mogli skosztować „okolicznościowej słodyczy”.

Uroczystość obchodów 100-lecia OSP Wielenin zakończyła uroczysta defilada pododdziałów strażackich, po której odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie oraz Zespołu Śpiewaczego „Włościanki”. Na zakończenie organizatorzy przygotowali zabawę taneczną.