Poświęcenie odnowionej kaplicy św. Bogumiła

„Dziś w kronikach zostanie zapisane, iż Jego Ekscelencja nasz Ksiądz Biskup Alojzy Mering dokonał poświęcenia odnowionej kaplicy Bogumiłowej”. Te słowa, wypowiedziane przez ks. inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza, oddają najlepiej  wydarzenie, jakie miało miejsce  10 czerwca 2018 r. w uniejowskiej kolegiacie.

Nowy blask kaplicy św. Bogumiła

Podczas odpustu ku czci św. Bogumiła,  po ponad pięćdziesięciu latach, do XIV-wiecznej uniejowskiej kolegiaty powróciła zrekonstruowana konfesja. Wraz z nią odsłonięto odnowiony sarkofag, a na bocznej stronie kaplicy św. Bogumiła stanął odrestaurowany, zabytkowy, barokowy ołtarz, znaleziony przypadkowo w ubiegłym roku na strychu starej plebanii.

Warto przypomnieć, że w czasie odbudowy kościoła ze zniszczeń wojennych w latach 1945-46 sarkofag z ołtarzem został przeniesiony ze swojego pierwotnego miejsca (nawa kolegiaty  przed wejściem do prezbiterium)  do bocznej kaplicy. Niestety, wraz z sarkofagiem nie została przeniesiona konfesja, co było ogromną stratą dla wartości zabytkowej kolegiaty.

W dniu 10 czerwca 2018 r.  przywrócono zrekonstruowaną konfesję. Ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz we wstępie uroczystej mszy św. podkreślił, że jest to wydarzenie historyczne i równie ważne, jak podniesienie uniejowskiego kościoła do rangi kolegiaty, które miało miejsce w 1990 r. podczas obchodów 700-lecia nadania miastu praw miejskich.

Wszystkich, którzy chcą poznać szczegóły przebiegu prac w kaplicy św. Bogumiła odsyłamy do artykułu, jaki pojawił się na stronie: uniejow.net.pl

Kult św. Bogumiła

Szerzenie kultu św. Bogumiła jest  główną misją Świetnej Kapituły Uniejowskiej. Z wielkim poświęceniem szerzyli ją również wymienieni podczas mszy św. poprzednicy dzisiejszego gospodarza parafii: ks. Jan Cyranowski, ks. Leonard Stawicki i ks. Władysław Góra.  Jak wielkiego zaangażowania i troski potrzebowała ta misja na różnych etapach historii Uniejowa najlepiej oddają słowa zapisane przez ś.p. ks. Władysława Górę, który 14 marca 1945 roku został proboszczem tutejszej parafii.

Zapis zacytował ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz we wstępie do odpustowej mszy św.:

„Zaraz w pierwszych dniach po moim przybyciu zabrałem się do zebrania relikwii św. Bogumiła. Część znalazłem w gruzach, cześć oddała mi ludność, która chroniąc je przed profanacją przechowywała w swoich domach. Zebrawszy święte szczątki złożyłem do trzech trumienek, które znalazłem wśród gruzów kościoła. Samo znalezienie relikwiarza z czaszką uważam wprost za  cudowne. Wspólnie z parafianami zaczęliśmy ich szukać w gruzach i rupieciach, i o cudzie, natrafiliśmy na relikwiarz. Miało to miejsce właśnie przed nieszporami. Znaleziony relikwiarz wraz ze szczątkami św. Bogumiła zabrałem ze sobą obmyłem w Warcie i po nieszporach podałem wiernym do ucałowania.”

Uroczysta msza odpustowa i nowe tradycje odpustowe

Uroczystości odpustowe miały miejsce podczas mszy św. o godzinie 11.30. i po raz pierwszy odbyły się w rocznicę śmierci św. Bogumiła, która miała miejsce 10 czerwca 1182 roku.  Msza św. rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia  do uniejowskiej kolegiaty Jego Ekscelencji Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa oraz Świetnej Kapituły Uniejowskiej.  Ks. bp Wiesław Mering przewodniczył mszy św. oraz dokonał uroczystego poświęcenia  nowo odrestaurowanej kaplicy św. Bogumiła.

Uroczystą homilię wygłosił ks. kanonik Jacek Buda z parafii Galew, będący kanonikiem honorowym Świetnej Kapituły Uniejowskiej. Nawiązał w niej do osoby św. Bogumiła, którego określił słowami: „Ojciec sierot i ubogich, pocieszyciel strapionych, pośrednik nasz u Boga, sławny cudotwórca.  Ukazuje nam, że siła, dobroć, dobra nie tylko mają służyć mi, ale także mają być dostępne dla innych (…) Czas spędzony na modlitwie oraz trapienie swego ciała umartwieniami (…), nie tylko Jego samego, przybliżyły do kresu życia i spotkania z Tym, którego umiłował do samego końca (…), ale także wiernych otworzyło na Boże działanie”

Odpustową mszę św. zakończyła uroczysta procesja wokół uniejowskiej kolegiaty z relikwiami św. Bogumiła umieszczonymi w zabytkowej trumience z 1663 r.

Niedzielne wydarzenie było przełomowe, dla kalendarza liturgicznego uniejowskiej kolegiaty. Od tego roku uniejowski odpust obchodzony będzie w rocznicę śmierci św. Bogumiła, która przypada 10 czerwca, a nie jak dotąd w Zielone Świątki. Decyzję taką przegłosowała Kapituła Uniejowska na prośbę ks. biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Do zmiany daty odpustu ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz dołączył jeszcze jedną, tym razem nieformalną tradycję, oznajmiając, że podczas mszy odpustowej kazanie będzie wygłaszał zawsze jeden z księży należących do Świetnej Kapituły Uniejowskiej.

Wyrazy wdzięczności

Ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz podczas mszy św. podziękował tym, którzy nie szczędzili sił i wysiłków, aby poświęcenie odnowionej kaplicy św. Bogumiła stało się możliwe. Podziękowania skierował do Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, dziękując za jego obecność w kolegiacie, poświęcenie kaplicy oraz przychylność w realizacji działań zmierzających do nadania jej blasku. Podkreślił, że to dzięki wielkim staraniom i ogromnej życzliwości Jego Ekscelencji udało się zrekonstruować konfesję i odnowić sarkofag.

Podziękowania skierował również w stronę Posła na Sejm RP- Piotra Polaka oraz obecnego na mszy Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia. Korzystając z okazji wspomniał, że za chwilę ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi zostanie odnowiony ołtarz, który ma być odrestaurowany jeszcze do końca tego roku.

Szczególne podziękowania ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz skierował do Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka, podkreślając, ze dzisiejszy dzień jest spełnieniem marzeń o kaplicy zarówno Księdza Biskupa, Burmistrza Uniejowa, jego samego jak i wszystkich parafian.

Goście

Szczególna uroczystość odpustowa ściągnęła do Uniejowa wyjątkowych gości. Oprócz przewodniczącego mszy św. Jego Ekscelencji Biskupa Włocławskiego – Wiesława Alojzego Meringa  podczas mszy obecni byli: Członkowie Świetnej Kapituły Uniejowskiej, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, gospodarz miasta- Burmistrz Józef Kaczmarek z małżonką, goście z włoskiego stowarzyszenia Infioritalia, ks. mgr Julian Głowacki – redaktor Idziemy – Ład Boży, wykonawcy kaplicy Monika Bystrońska–Kunat i Marcin Kunat oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół  Uniejowa.

Uroczystej oprawy mszy św. dopełnili: rycerze dworscy i członkowie stowarzyszenia „Rycerze Kolumba”, cechy rzemieślnicze, straże, poczty sztandarowe, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Uniejowie, wikariusze uniejowskiej parfii  oraz licznie przybyli parafianie.

Oprawa muzyczną uroczystości zapewniła: Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP z Uniejowa,  Chór „CANTABILE” ze Świnic Warckich oraz organista Piotr Jeżka.

Kwietny wystrój kościoła przygotowała znana z florystycznych zdolności siostra Jolanta.