78. rocznica mordu na ludności wiejskiej gminy Uniejów

Czekaj to niewielka wieś w gminie Uniejów, w której 8 września 1939 roku żołnierze Wehrmachtu dokonali zbrodni na ludności cywilnej.Nazwiska na tablicy przy pomniku świadczą, że zamordowano w ten sposób całe rodziny. Tegoroczne uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające ofiary w Czekaju odbędą  się 9 września (sob.) o godz. 10.30. Tradycyjnie wezmą  w nich udział rodziny pomordowanych, Reprezentacyjny Oddział Konny Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, delegacje samorządowców i parlamentarzystów, przedstawiciele stowarzyszeń, spółek, szkół, jednostki OSP gminy Uniejów, licznie przybyli mieszkańcy wioski i okolic.