Dbajmy o pszczoły!

Gmina Uniejów bierze udział w programie „Pomagamy Pszczołom”. Zostań i Ty przyjacielem pszczół!

Więcej informacji o działaniach wspierających i ratujących pszczoły można znaleźć na stronie www.pomagamypszczolom.pl. Koordynatorzy projektu udostępnili nam szereg interesujących materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które pomogą właścicielom ogrodów i osobom odpowiedzialnym za utrzymanie zieleni miejskiej w tym, aby realizować nasadzenia roślin miododajnych. Tym samym każdy z nas pielęgnując rośliny i dbając o swój ogród czy balkon przyczynia się do poprawy warunków życia pszczół i tym samym, myśląc perspektywicznie, ratuje przyszłość ludzkości… Warto przypomnieć znany cytat Alberta Einsteina: „Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia; nie ma więcej pszczół, nie ma więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma więcej ludzi…”.

Korzystajmy zatem z materiałów informacyjnych dostępnych poniżej i wdrażajmy w nasze codzienne życie proste zasady ochrony środowiska, które pomogą przetrwać pszczołom.

Pobierz i przeczytaj materiały oraz zastosuj zasady przyjaciela pszczół!

  1. Poradnik – Gmina Przyjazna Pszczołom
  2. Poradnik – Naturalne Metody Dbania o Ogród
  3. Poradnik – Rolnictwo Przyjazne Pszczołom
  4. Informator – Balkon przyjazny dla pszczół
  5. Informator – Ogród przyjazny dla pszczół
  6. Informator – Jak założyć miejsce przyjazne pszczołom
  7. Informator – Lista roślin przyjaznych pszczołom
  8. Informator – Terminy kwitnienia roślin przyjaznych pszczołom
  9. Informator – Rośliny przyjazne pszczołom
  10. Informator – Instrukcja budowy domku dla pszczół

Gmina Uniejów od marca nosi tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom nadany w związku z udziałem w VI edycji programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom.” Zostaliśmy uhonorowani tym tytułem za specjalne zasługi mieszkańców na rzecz poprawy warunków życia pszczół, zwiększanie społecznej świadomości ich roli w środowisku oraz promowanie idei Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Jednym z elementów działań promujących konieczność ochrony pszczół była interaktywna wystawa poświęcona życiu tych pożytecznych owadów. Więcej o wystawie można przeczytać tutaj.

Do upowszechniania idei dbania o swoje otoczenie i tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom przyczynia się także konkurs „Lilia Ogrodnika” organizowany przez Urząd Miasta w Uniejowie, skierowany do właścicieli ogrodów i ukwieconych balkonów w gminie Uniejów. O głosowaniu na najpiękniejsze ogrody i balkony można przeczytać tutaj, o zwycięskich ogrodach w I edycji – tutaj, zaś o konsultacjach ogrodniczych z ekspertami – tutaj.