Delegaci gminy Uniejów na szkoleniu liderów Sieci Najciekawszych Wsi

Przedstawiciele kolejnych miejscowości zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi spotkali się na początku września na szkoleniu w Cekcynie. W seminarium wzięła udział delegacja ze Spycimierza, który został zgłoszony do uczestnictwa w projekcie, w ramach operacji „Pomysł na wieś – Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Czym jest Sieć Najciekawszych Wsi?

Pomysł na Sieć polega na tym, by bazując na miejscowościach mających „istotne walory poznawcze” stworzyć listę wsi w Polsce, które byłyby miejscami atrakcyjnymi dla turystów zainteresowanych życiem wiejskim, historią danych rejonów, czy tym, jak żyło się lub żyje obecnie mieszkańcom obszarów wiejskich.

Czym mają się wyróżniać wsie, które utworzą Sieć Najciekawszych? Ładem przestrzennym, cennym zasobem dziedzictwa kulturowego, zabytkami, tradycyjną, spójną zabudową, wiejskim charakterem. Według założeń mają też wzbudzać ciekawość, zachęcać do odwiedzenia ich oraz pobytu. Powinny mieć swoje wyróżniki, czyli elementy nadające im rozpoznawalność i szczególny pod jakimś względem charakter. Mają mieć swój niepowtarzalny klimat, specyfikę i odpowiednią infrastrukturę, np. by dawać warunki pobytu. Warunek przynależności do Sieci jest taki, by jakość wiejskiej przestrzeni danej miejscowości, jej ukształtowanie i wizerunek oraz infrastruktura służąca pobytowi turystów „zdecydowanie przewyższały krajową przeciętność”.

Więcej szczegółów na temat projektu znajdą Państwo na stronie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi: www.psorw.pl

Szkolenie w Cekcynie

We wspomnianym na wstępie artykułu spotkaniu szkoleniowym wzięli udział: Jolanta Ilska – Lider Wsi Spycimierz (a także radna Rady Miejskiej w Uniejowie), Maria Pełka – prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, Stanisław Pełka – sołtys Spycimierza oraz Beata Czyszek – Koordynator Gminny Projektu.

Pierwszego dnia szkolenia, podobnie jak w Mościsku (gmina Dzierżoniów), uczestnicy przypomnieli sobie wyniki prac ze Strategii Sieci Najciekawszych Wsi. Omówili również założenia marki SNW. Zaprezentowane zostały ponadto Księga Standardów Marki i zasady jej  stosowania, założenia i konstrukcja oferty SNW oraz procedura uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW.

Uczestnicy szkolenia dopracowali też wstępne komunikaty i opowieści wsi, interpretowali dziedzictwo swoich miejscowości i tworzyli narracje wokół lokalnych zasobów dziedzictwa.

Drugiego dnia uczestnicy w ramach tzw. warsztatu kreatywnego doprecyzowywali oferty podstawowe swoich miejscowości. Zastanawiali się także nad wyborem miejsc i wydarzeń realizujących tematykę opowieści wsi. Omówiony został również Formularz Oferty Wsi.

Kolejnym krokiem zaplanowanym w ramach projektu będzie wydanie folderu promocyjno-informacyjnego i przygotowanie serwisu internetowego. W ramach szkoleń dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi każdemu ich uczestnikowi przysługują również konsultacje – m in. w zakresie wypełnienia formularza oferty wsi i opracowania scenariuszy podstawowych ofert wsi.

Źródło informacji oraz archiwum zdjęć zaczerpnięto ze strony: www.psorw.pl.