Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

12 kwietnia na Placu Dębów Katyńskich w Uniejowie odbyło się spotkanie patriotyczne przywołujące pamięć 17-tu Ofiar spośród ponad 20 tysięcy Polaków pomordowanych na Wschodzie w 1940 roku.Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego świadczyło, że jest to ważne lokalne wydarzenie, które ma tu miejsce od 2008 roku. Po odczytaniu uniejowskiej listy katyńskiej ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz zaintonował wspólną modlitwę. Młodzież z miejscowego gimnazjum rozniosła znicze pod Dęby Pamięci. Wierszami i piosenką wprowadziła też w nastrój zadumy i refleksji. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: przedstawiciele Biura Posła na Sejm Piotra Polaka, Samorząd Gminy Uniejów, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, delegacja Hufca ZHP  i Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.

Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Parafia Rzymskokatolicka w Uniejowie i Zespół Szkół w Uniejowie.