„Gaudeamus igitur”: Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna kolejny rok akademicki

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie w miniony poniedziałek zainaugurował kolejny rok akademicki. Naukę na uczelni podjęło 184 seniorów, którzy po same brzegi wypełnili salę rycerską uniejowskiego Zamku.Zanim 20 nowych Słuchaczy odebrało legitymacje, obecnych i „świeżych” Studentów powitała gorąco Urszula Urbaniak – Prezes Zarządu Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O kilka słów powitania poproszono następnie księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, który nie szczędził miłych słów pod adresem zebranych na sali seniorów. Wręczenia legitymacji dokonali wspólnie Członkowie Zarządu UTW, ksiądz Infułat, burmistrz Kaczmarek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kosmalski.

Kolejnym punktem programu był pierwszy w tym semestrze wykład inauguracyjny. W formie prezentacji pod tytułem „Szanse i zagrożenia rozwoju Uzdrowiska Termalnego” burmistrz Kaczmarek omówił najistotniejsze problemy, z którymi boryka się samorząd podczas realizacji inwestycji – zarówno tych uzdrowiskowych jak i infrastrukturalnych i komunalnych. Żeby jednak wykład nie miał jedynie negatywnego brzmienia – Burmistrz Kaczmarek w swoim wystąpieniu opowiedział także o szansach, które sprzyjają rozwojowi uzdrowiska. Wśród nich wymienił m.in.: niepowtarzalną jakość wody solankowej z Uniejowa, lokalizację strefy uzdrowiskowej poza częścią zurbanizowaną miasta, dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim czy szanse rozwoju produktów regionalnych.

Po zakończeniu wykładu, a także tradycyjnym już występie Pani Sobieraj, Słuchaczki Uniejowskiego UTW, wszyscy Studenci zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Inaugurację poprowadził Robert Palka.


Autorzy zdjęć: Ryszard Troczyński, Michał Kubacki (portal uniejow.net.pl), Maciej Bartosiak