Inwestycje drogowe w gminie: przebudowa drogi nr 72

W związku z inwestycją pod nazwą „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów” podpisana została umowa na budowę ronda na drodze krajowej nr 72 z drogami gminnymi nr 111152E oraz budowa ulicy Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa wraz z uzbrojeniem.

Do realizacji zamówienia zostało wybrane Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach, które złożyło najkorzystniejszą ofertę przetargową na kwotę  10 425 853,00 zł.