Jak wygląda powrót do pracy po nieobecności związanej z leczeniem? O tym na poniedziałkowej konferencji

W poniedziałek, 14 maja, w „Uzdrowisku Uniejów Park” odbędzie się konferencja naukowa pt. „Rehabilitacja kompleksowa – powrót do pracy i reintegracja”. Do udziału w wydarzeniu zaprasza Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który objął konferencję patronatem honorowym. Organizatorem i gospodarzem konferencji jest Uzdrowisko Uniejów Park, przy współudziale Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Zdrowia Człowieka. Zainteresowanych tematyką spotkania zapraszamy do „Uzdrowiska” w głębi parku (ul. Zamkowa 7) w najbliższy poniedziałek, 14 maja 2018 r. o godzinie 11:00.

Konferencja odbędzie się w obiekcie sanatoryjnym „Uzdrowisko Uniejów Park”, położonym w głębi Parku Zamkowego w Uniejowie (ul. Zamkowa 7)

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych oraz przemian metabolicznych”. Projekt obejmuje również koncepcję, architekturę i budowę inteligentnego obiektu do stosowania. innowacyjnych narzędzi i sposobów oddziaływania.

Harmonogram konferencji

11:00 Zwiedzanie Zakładu Przyrodoleczniczego – Rehabilitacyjnego i zapoznanie z usprawnianiem zdolności poznawczych
11:45 Przywitanie Gości i rozpoczęcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek
12:15 Wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego,
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
pt.: Wartość pracy w kontekście sensu życia i samorealizacji
12:30 Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Gertrudy Uścińskiej,
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
pt.: O społecznej wartości pracy
12:45 Wykład prof. dr hab. n. med. Anny Wilmowskiej – Pietruszyńskiej,
pt.: Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym
13:15 Przerwa kawowa
13:30 Wykład prof. dr hab. n. med. Iwony Sarzyńskiej – Długosz
z  Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
pt.: Kompleksowa rehabilitacja osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego – znaczenie w utrzymaniu i powrocie zdolności do pracy zawodowej
14:15 Wykład dr n. med. Leonarda Szafrańca,
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej
pt.: Procesy poznawcze i możliwości ich usprawniania u chorych po uszkodzeniach mózgu
14:45 Zakończenie obrad i obiad