Jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z terenu gminy Uniejów mogą ubiegać się o jednorazowe stypendia za wyniki w nauce. Wypełniony wniosek kandydat musi złożyć lub przesłać na adres:

Urząd Miasta w Uniejowie

Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

w terminie:

1) uczniowie do dnia 31 lipca 2018 r.

2) studenci do dnia 10 października 2018 r.

Podjętą uchwałą Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 lutego 2015 r. przyznawane są jednorazowe stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu gminy Uniejów.

Wniosek

Regulamin