Komunikat o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi wystosował apel do rolników w sprawie środków ochrony roślin.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

  • PRZED ZASTOSOWANIEM ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA. ETYKIETY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
  • STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. REJESTR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I STOSOWANIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
  • ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB INTEGROWANEJ PRODUKCJI.
  • WSZYSTKIE WYKONANE ZABIEGI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN ZAPISUJ W EWIDENCJI STOSOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.
  • ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN WYKONUJ TYLKO SPRAWNYM TECHNICZNIE I SKALIBROWANYM SPRZĘTEM. BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH I SAMOBIEŻNYCH POLOWYCH I SADOWNICZYCH PRZEPROWADZA SIĘ W ODSTĘPACH CZASU NIE DŁUŻSZYCH NIŻ 3 LATA. ADRESY STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piornin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.
  • W CZASIE PRZYGOTOWYWANIA CIECZY ROBOCZEJ JAK I W CZASIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO ORAZ INNYCH OSÓB, ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI PSZCZÓŁ ORAZ ŚRODOWISKA.
  • ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN PRZECHOWUJ WEDŁUG WSKAZAŃ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA.
  • POSTĘPUJ Z OPAKOWANIAMI PO ZUŻYTYCH ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA.