Konferencja o zdrowiu w Uniejowie

Uniejów był gospodarzem konferencji na temat działań profilaktycznych ochrony zdrowia podejmowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

W dniu 18.09.2017 r. odbyła się konferencja pt. „Działania profilaktyczne podejmowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, jako element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”.

Konferencję zorganizowana została przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Sebastian Chwałek – Sekretarz Stanu w MSWiA, dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, dr Aurelia Ostrowska – Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA, Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa.

Podczas konferencji odbyła się sesja plenarna z raportem pilotażowym badań nt. działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej w JST woj. łódzkiego. Prelekcje ekspertów zaprezentowano w dwóch panelach: pierwszy nt. profilaktyki chorób nowotworowych, w drugim przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych (Supraśla, Wielunia i Zgierza) przedstawili własne doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia. W imieniu Burmistrza Uniejowa o „Profilaktyce Zdrowotnej i Lecznictwie w Uzdrowisku Termalnym Uniejów” mówili  Karolina Smętkiewicz (UM w Uniejowie) oraz Paweł Czarnecki (Uzdrowisko Uniejów Park).

Na zakończenie przedstawiono cele i rodzaje działań realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje: Łódzki Klub Amazonek i Fundacja „Pełną Piersią”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Zdrowia, Wojewoda Łódzki i Uniejów Uzdrowisko Termalne.