Mieszkańcy Brzezin we Wrocławiu

Mieszkańcy wsi Brzeziny 30 września uczestniczyli w integracyjnej wycieczce do Wrocławia. W programie wyjazdu znalazło się zwiedzanie najciekawszych zakątków miasta pod opieką przewodnika. Była lekcja historii, towarzysząca oglądaniu obrazu Jan Styka i Wojciecha Kossaka czyli słynnej Panoramy Racławickiej. Na zakończenie pobytu nie mogło zabraknąć odwiedzin najsłynniejszego ogrodu zoologicznego w Polsce i usytuowanego w nim afrykarium. Po powrocie do rodzinnej miejscowości wszyscy uczestniczyli w zabawie tanecznej. Taka integracja mieszkańców była możliwa dzięki środkom finansowym pochodzących z Budżetu Gminy Uniejów.