Oferta edukacyjna

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie prowadzi działalność kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i rehabilitacyjną. Jest ona ukierunkowana na udzielanie wychowankom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez poznawanie ich potencjalnych możliwości rozwojowych oraz analizę sytuacji rodzinnej i prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną i rehabilitacyjną ośrodka: OFERTA