Ogłoszenie

Zarząd Wspólnoty Państwowej w Uniejowie zwołuje walne zebranie Członków Wspólnoty Pastwiskowej w Sali OSP w Uniejowie w dniu 17.09.2017r. o godz. 16.00 ( I termin ).

W przypadku braku quorum – II termin walnego zebrania wyznacza się w tym samym miejscu w dniu 24.09.2017r. o godz. 16.00.

 

Z poważaniem

Zarząd Wspólnoty Państwowej w Uniejowie