Program „Rodzina 500+”

Rusza program „Rodzina 500+”. Skąd pobrać wniosek? Gdzie go złożyć? Kto pomoże w dopełnieniu formalności?

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500+”, którego celem jest  pomoc  w wychowywaniu dzieci,  a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka w tym, opiekę nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce
  • ojcu
  • opiekunowi faktycznemu
  • opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę (lub 1.200,00 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego), otrzymają świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez  internet. E-wniosek za pomocą portalu empatia – mpips.gov pl., PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wnioski można składać od 01.04.2016 r.

Jeżeli osoba  złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. świadczenie wychowawcze  zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 01.04.2016r. Wnioski złożone po 01.07.2016r. zostają rozpatrzone a świadczenie przyznane począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Jolanta Figurska

Zalacznik_nr1

Załacznik_nr2

Załacznik_nr3i4