Przedszkolaki na Dzień Kobiet

W miniony piątek, 8 marca, przedszkolaki świętowały Dzień Kobiet. Z tej okazji dzieci, pod okiem wychowawców, przygotowały bogaty program artystyczny, który zaprezentowały najpierw społeczności przedszkola, a następnie mieszkańcom gminy.

– To wśród naszych wychowanków doroczna tradycja. W godzinach przedpołudniowych świętowaliśmy “u siebie”. Wspólne zabawy i pląsy uświetniły ten dzień, nie brakowało również drobnych upominków, którymi chłopcy obdarowali swoje koleżanki – relacjonowała jedna z pań przygotowujących dzieci do występu.

Po południu, w strażnicy OSP w Uniejowie, odbył się uroczysty koncert, dedykowany wszystkim mieszkankom gminy Uniejów. Z zaproszenia do wspólnej zabawy panie skorzystały bardzo chętnie, część sali przeznaczoną dla publiczności zapełniając w mgnieniu oka. Kiedy na zegarach wybiła godzina 17:00, p. Romana Kozińska, dyrektor przedszkola, w imieniu małych artystów powitała zebranych na Sali mieszkańców oraz zaproszonych gości: p. Małgorzatę Komajdę – Starostę Powiatu Poddębickiego, p. Janusza Kosmalskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Uniejów, p. Mirosława Madajskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie oraz radne – p. Teresę Łuczak oraz p. Mariannę Grubską. Pan Mirosław Madajski – występując tego dnia jako rzecznik wszystkich chłopców oraz mężczyzn – złożył paniom i dziewczynkom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. Burza oklasków posłużyła za podziękowanie, będąc dla obecnych już na scenie chłopców sygnałem do rozpoczęcia przedstawienia.

DZIEŃ 8 MARCA TO KOBIECE ŚWIĘTO.

SĄ UPRZEJMOŚCI, TOASTY, PREZENTY…

Dzieci 4, 5 i 6-letnie z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, oprócz wierszy tematycznych, zaprezentowały krótkie inscenizacje obrazujące znaczenie kobiet w codziennym życiu każdego człowieka oraz ich wkład w wychowanie kolejnych pokoleń. Popisy wokalne oraz instrumentalne, tańce małych artystów, a także oprawa: ciekawe kostiumy, rekwizyty i cała scenografia musiały bardzo podobać się publiczności, która każdy z występów nagrodziła brawami. Co więcej, przedszkolakom, udało się włączyć do muzycznej zabawy całą widownię, która wspaniale się bawiła. Wszystkie panie zgromadzone na sali, po wysłuchaniu życzeń, otrzymały od chłopców własnoręcznie wykonane kwiaty.

Na zakończenie dyrektor Romana Kozińska, w imieniu własnym i organizatorów, czyli Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie, złożyła świętującym paniom po raz kolejny życzenia, natomiast dzieciom z oddziałów II, III, IV i VII oraz pedagogom (p. Małgorzacie Dzieran, p. Karolinie Bednarek, p. Ewie Urbaniak i p. Wiolettcie Gralka) podziękowała za przygotowanie tegorocznego koncertu. Najserdeczniejsze życzenia oraz kosze słodkości – w imieniu Burmistrza Józefa Kaczmarka oraz własnym – przekazał jego zastępca, p. Janusz Kosmalski. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przy kawie i herbacie.

Poprzez uroczysty koncert, dzieci miały okazję wyrazić szacunek wszystkim kobietom, podziękować im za wysiłek włożony w szczęśliwe funkcjonowanie rodzin i ich zaangażowanie w pracy zawodowej dla dobra nas wszystkich.

Karolina Bednarek, Wioletta Gralka, Ewa Urbaniak