Renowacja ogrodzenia cmentarnego w Wilamowie

Ruszyła renowacja zabytkowego ogrodzenia na cmentarzu w Wilamowie, prace są skomplikowane i potrwają – przy sprzyjającej pogodzie – do końca roku lub będą kontynuowane wiosną.

Ciekawa jest historia zabytkowych, pięknie kutych przęseł, które hitlerowcy oszczędzili na naszym cmentarzu. Niestety, przęsła okalające kościół pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Wilamowie zostały przez Niemców zrabowane i przetopione na broń. Prawdopodobnie okupanci ze względu na szacunek do zmarłych nie rozgrabili jedynie ogrodzenia cmentarnego.

Prace renowacyjne wykonuje p. Henryk Gąsiorowicz z Kutna (pochodzący z Uniejowa), specjalista od robót konserwacji kamienia, z pomocnikami. Firma podeszła do renowacji ogrodzenia z wielką troską. Ksiądz Proboszcz liczy na życzliwość parafian oraz wiernych spoza Parafii Wilamów, którzy odwiedzają tu groby bliskich.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że na cmentarzu w Wilamowie, wśród mogił naszych zmarłych spoczywają mi.in.: budowniczy kościoła, ks. Paweł Romanowski oraz ks. Leopol Kuznik. Jest tu również mogiła powstańców styczniowych, którzy bohatersko zginęli w okolicach Wilamowa.