Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniejowie rozpoczyna rekrutację na kolejny rok akademicki.Deklaracje słuchacza UTW (obustronnie wypełnione)  należy składać osobiście od 11 do 25 września br. Druki do  pobrania znajdą Państwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Targowa 21), w
siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa (ul. Szkolna 2). Wraz ze złożeniem deklaracji należy uiścić wpisowe (10 zł) i czesne za I semestr (25 zł) – dotychczasowi Słuchacze wpłacają tylko czesne. Dodatkowe informacje pod numerami: 63 28 88 164 i 602 130 270.

Uroczysta inauguracja odbędzie się 2 października 2017 w Sali Rycerskiej zamku.

Deklaracja