Ukwiecajmy gminę czyli „Lilia Ogrodnika II”

Zapraszamy do zgłaszania się do drugiej edycji konkursu „Lilia Ogrodnika” na najpiękniejszy ogród lub balkon w Gminie Uniejów.

Właściciele estetycznych i zadbanych ogrodów przydomowych – zarówno w Uniejowie, jak i przy gospodarstwach wiejskich w gminie mają szansę otrzymać nagrody specjalnie z myślą o ogrodnikach i pasjonatach roślin. Mieszkańcy gminy Uniejów mogą zgłaszać nie tylko przydomowe ogródki (miejskie lub wiejskie), lecz także ukwiecone balkony. Właściciele posesji, w których wynajmowane są pokoje gościnne, bądź domki turystyczne mogą ubiegać się o nagrodę Lilia Ogrodnika w kategorii ogród przyjazny turyście.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Uniejów, będący właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości, przy/na których znajdują się zgłaszane do konkursu ogrody lub balkony. Do konkursu nie mogą być zgłaszane ogródki działkowe. W II edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci I edycji, która trwała w 2016 r. Zwycięzcy poprzedniej edycji mogą wziąć udział dopiero w edycji III w 2018 r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 14 lipca 2017 r. na podstawie kart zgłoszeń. Po zamknięciu listy zgłoszeń nastąpi głosowanie internautów (17-23.07.). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 15 września 2017 r. Komisja konkursowa oceni zgłoszenia do konkursu według następujących kryteriów: zastosowanie roślinności rodzimego pochodzenia, pomysłowość kompozycji, widoczność kompozycji z zewnątrz, zastosowanie i estetyka małej architektury ogrodowej, nakład pracy własnej w zaprojektowaniu, utrzymaniu i pielęgnowaniu ogrodu / balkonu oraz dostępność dla turystów (w przypadku kategorii ogród przyjazny turyście).

Podobnie jak w przypadku I edycji, zwycięzcy (laureaci) poszczególnych kategorii otrzymają jako główną nagrodę specjalnie zaprojektowaną tablicę – odznakę „Lilia Ogrodnika” oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami z branży ogrodniczej. Wszyscy uczestnicy otrzymają: bony na zakup materiałów ogrodniczych, dyplomy uczestnictwa, a także promocję w prasie lokalnej i regionalnej.

W zeszłorocznej edycji konkursu nagrodziliśmy 4 najpiękniej ukwiecone miejsca w gminie Uniejów:

  • ogród Pani Stanisławy Rachubińskiej w Uniejowie przy ul. Targowej 27
  • ogród Państwa Celiny i Stefana Bartosiaków w Wilamowie 53
  • balkon Pani Joanny Gołdyki-Komajdy w Uniejowie przy Kilińskiego 2
  • ogród Pani Moniki Jabłońskiej w Uniejowie przy ul. Polnej 50 – domki całoroczne „Leśna Przystań”

Konkurs przyczynia się do poprawy wyglądu prywatnych posesji i balkonów, a przez to do poprawy estetyki otoczenia oraz uwrażliwienia mieszkańców gminy na walory przyrodnicze.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej www.uniejow.pl w zakładce „Urząd” i dalej na podstronie „Pliki do pobrania”  pod hasłem „Konkursy dla mieszkańców”. Informacje o konkursie udzielane są również w Dziale Promocji UM w Uniejowie osobiście i pod numerem telefonu 63 288 97 53 lub 87.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie. Warto starać się o Lilię Ogrodnika!

Do pobrania:

Lilia_Ogrodnika_2_plakat