Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy – 112

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Pogotowie Energetyczne – 991

Pomoc Drogowa – 981

 

Komisariat Policji w Uniejowie – 63 288 80 07

Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie – 63 288 80 08

 

Urząd Miasta – 63 288 97 40/44