Uniejów - uzdrowisko termalne

Sport

Strefa Turysty Strefa Uzdrowiska

Strefa Miejska Strefa Inwestora
Strefa Turysty:

Baza sportowaBazę sportową w Gminie Uniejów stanowią:
- kompleks sportowo - rekreacyjny nad rzeką Wartą w sąsiedztwie zespołu zamkowo - parkowego. W skład kompleksu wchodzą: boisko do piłki nożnej z płytą boiska podgrzewaną wodą termalną, boiska treningowe trawiaste, trybuny składane z modułów, boiska do siatkówki, boiska do piłki plażowej, dwie ścianki treningowe do tenisa, plac zabaw dla dzieci
- plaża miejska z kąpieliskiem
- 2 korty tenisowe oddane do użytku w 2004 r.
- hala sportowa oddana do użytku w 2002 r. o wymiarach 44m x 24m z pełnym zapleczem: szatnie, natryski, siłownia, z trybunami na 210 miejsc
- boiska szkolne: do piłki nożnej i koszykowej, bieżnia, boisko wielofunkcyjne
- szlak kajakowy rzeką Wartą od Zbiornika Jeziorsko do Poznania z możliwością wypożyczenia kajaków w okresie wiosenno - letnim
- hala sportowa przy Gimnazjum w Uniejowie
- wielofunkcyjne asfaltowe boisko przy Szkole Podstawowej w Uniejowie
- boisko trawiaste do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Uniejowie
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Uniejowie
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Wieleninie
- korty tenisowe przy Szkole Podstawowej w Uniejowie
- boiska do piłki nożnej MGLKS Uniejów-Ostrowsko zlokalizowane w Uniejowie i Ostrowsku
- boisko do gry w piłkę siatkową.


Kompleks termalno-basenowyBaseny Termalne położone u podnóża XIV - wiecznego zamku otoczonego XIX - wiecznym parkiem zachęcają przyjezdnych gorącymi kąpielami w leczniczych solankach termalnych.

Oferujemy Państwu całoroczne gorące kąpiele w leczniczej solance termalnej. Uniejowska solanka termalna posiada temperaturę 68°C.


Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy Uniejów - Ostrowsko


Na terenie Gminy Uniejów funkcjonuje od 2004 r. Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy Uniejów - Ostrowsko, który powstał z połączenia Miejskiego Klubu Sportowego "Baszta" Uniejów oraz Ludowego Zespołu Sportowego Ostrowsko. Klub jest organizacją pożytku publicznego, mającą na celu wszechstronne krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez: upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży, czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju, uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska człowieka, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych, prowadzenie działalności ruchowej dla osób niepełnosprawnych.
Swoje cele realizuje poprzez:
- uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych i turystycznych organizowanych przez organy samorządowe, kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje sportowo - turystyczne
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
- prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalno - oświatowej oraz sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu
- zarządzanie posiadanymi urządzeniami sportowo-turystycznymi, rozwijanie działalności w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji urządzeń sportowych i turystycznych
- programowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnienie jego realizacji w oparciu o współpracę z organami samorządowymi i państwowymi, a także współdziałanie w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami
- współdziałanie w zakresie rozwoju wychowania fizycznego sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami
- podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem w ramach statutowej działalności jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki. Klub ten skupia wokół siebie dwie drużyny seniorskie grające w lidze okręgowej oraz w klasie A oraz dwie drużyny.


Kluby sportowe


W gminie funkcjonują trzy szkolne kluby sportowe:
- UKS "Impuls"
- UKS "Gimpuls"
- UKS "Wielenin"
Celem UKS "Impuls" i UKS "Gimpuls" jest:
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów gimnazjum w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
- planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe szkoły oraz o pomoc organizacyjno - materialną rodziców i sympatyków klubu
- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.


Uczniowski Klub Sportowy "Impuls" przy Szkole Podstawowej w Uniejowie


W ramach ogólnopolskiego programu "Sport dla wszystkich" klub otrzymał sprzęt sportowy do następujących dyscyplin sportu:
- mini piłka nożna
- mini piłka koszykowa
- mini piłka siatkowa
- unihokej.
Do najpopularniejszych dyscyplin sportowych, cieszących się uznaniem wśród uczniów należą: unihokej, mini piłka nożna, piłka nożna halowa, mini koszykówka, mini siatkówka, tenis stołowy oraz piłka ręczna. Ponadto UKS "Impuls" jest organizatorem wielu imprez sportowych na szczeblu powiatowym. Słynnym na całe województwo jest coroczny turniej mini piłki nożnej organizowany w ramach Dni Uniejowa o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów. Do głównych osiągnięć klubu należy zajęcie I miejsca w woj. łódzkim w unihokeja w 2000 roku. Należy również wspomnieć, że uczniowie, co roku kwalifikują się do finału w tej dyscyplinie sportowej na szczeblu wojewódzkim. Prężnie rozwija się również sekcja mini piłki nożnej, która rokrocznie organizuje zawody na szczeblu powiatowym, a od 2002 roku są rozgrywane zawody również dla dziewcząt.


Klub Sportowy "Gimpuls" przy Gimnazjum w Uniejowie


UKS prowadzi szkolenia sportowe w dyscyplinach sportowych takich jak: - piłka nożna chłopców - piłka nożna dziewcząt - lekkoatletyka - piłka siatkowa dziewcząt. Młodzież gimnazjalna ma szanse rywalizacji między klasowej w rozgrywkach na szczeblu szkoły w następujących dyscyplinach sportowych:
- tenis stołowy
- piłka siatkowa
- piłka koszykowa
- piłka nożna
- lekka atletyka
- piłka ręczna
- unihokej.
UKS "Gimpuls" przy współpracy z dyrekcją Gimnazjum jest organizatorem powiatowych imprez sportowych, takich jak:
- zawody powiatowe w tenisie stołowym
- zawody powiatowe w unihokeja
- zawody powiatowe w koszykówce
- zawody powiatowe w piłce siatkowej
- zawody powiatowe w halowej piłce nożnej dziewcząt
- zawody powiatowe w lekkiej atletyce
- zawody wojewódzkie w halowej piłce nożnej dziewcząt.
UKS "Gimpuls" w ramach ogólnopolskiego programu "Sport dla wszystkich" otrzymał sprzęt sportowy dla sekcji lekkiej atletyki, sprzęt ogólnorozwojowy oraz atlas kulturystyczny będący na wyposażeniu siłowni.


STOWARZYSZENIE KLUB BIEGACZA "GEOTERMIA UNIEJÓW"


Stowarzyszenie działa od 2007 r. Za cel postawiło sobie propagowanie aktywnego stylu życia poprzez bieganie. Członkowie stowarzyszenia aktywnie biorą udział w imprezach biegowych organizowanych na terenie całej Europy, zajmując w nich wysokie lokaty. biegaj.wordpress.com