O gminie


Spółki gminne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie

PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie zostało powołane w 2008 r. jako spółka gminna. Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy zarządzanie obiektami „Term Uniejów” będącymi własnością gminy (kompleks termalno-basenowy, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Dom Pracy Twórczej, Kasztel Rycerski, Zagroda Młynarska, kompleks boisk piłkarskich im. W. Smolarka). Przedsiębiorstwo zarządza również gospodarką wodno-kanalizacyjną gminy, zajmuje się utrzymaniem zieleni miejskiej i oczyszczaniem miasta, a także gospodarką mieszkaniową oraz świadczy inne usługi na rzecz mieszkańców.

Prezesem zarządu jest Marcin Pamfil.

Więcej o działalności „Term Uniejów”

 

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie

ul. Polna 37

99-210 Uniejów

tel. 63 288 80 71, 505 785 280 (Sekretariat)

tel. 63 288 96 62 (Usługi komunalne)

tel. 63 288 96 69 (Gospodarka wodna)

tel. 63 288 96 64 (Gospodarka mieszkaniowa)

fax: 63 288 95 55

e-mail: termy@uniejow.pl

www.termyuniejow.pl

 

Godziny pracy:

7:00-15:00

 

Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. w Uniejowie

Spółka powstała w 1999 r. z inicjatywy Rady Nadzorczej i Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udziałowcami spółki, obok WFOŚiGW w Łodzi (41,2% udziałów), jest Gmina Uniejów (58,8% udziałów). Celem działalności spółki jest wydobycie i zagospodarowanie wód geotermalnych w Uniejowie.

Prezesem zarządu jest Jacek Kurpik.

Więcej o działalności „Geotermii Uniejów”

 

Kontakt:

Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. w Uniejowie

ul. Kościelnicka 44

99-210 Uniejów,

tel. 63 288 95 20, fax 63 288 82 86 (ciepłownictwo)

tel. 63 226 47 45, 665 650 691 (gabinet balneologiczny)

e-mail: geotermia@op.pl

www.geotermia-uniejow.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00-16:00

wtorek – piątek: 7:00-15:00

poniedziałek – piątek: 8:00-20:00 (gabinet balneologiczny)

 

trzy biale lilie i zolty krzyz na niebieskim tle

Herb miasta

cztery czasopisma rozłożone na syole

Publikacje

Czasopisma o gminie Uniejów

Źródłem wiedzy o historii oraz walorach i atrakcjach turystycznych miasta i gminy Uniejów, o bieżących wydarzeniach, a także o społeczności lokalnej są czasopisma wydawane w gminie Uniejów:

 • „Uniejowskie Strony”
 • „W Uniejowie”
 • „Biuletyn Uniejowski”

 

„Uniejowskie Strony” to bezpłatne pismo samorządowe wydawane od marca 2004 r. co kwartał przez Urząd Miasta w Uniejowie. Redakcja znajduje się w Urzędzie Miasta Uniejów (ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel. 63 288 97 87, e-mail: gazeta.us@uniejow.pl). Zbiór wszystkich numerów „Uniejowskich Stron” dostępny jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13. Najnowsze wydania dostępne są w formie cyfrowej.

„W Uniejowie” jest najstarszym czasopismem gminnym. Kwartalnik wydawany jest od 1999 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Adres redakcji znajduje się w siedzibie TPU (ul. Szkolna 2, 99-210 Uniejów, tel. 63 288 83 39). Archiwalne numery czasopisma „W Uniejowie” są dostępne w siedzibie Towarzystwa. Najnowsze wydania można pobrać w formie cyfrowej.

„Biuletyn Uniejowski” jest czasopismem naukowym wydawanym jako rocznik od 2012 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Urzędem Miast Uniejów. Adres redakcji znajduje się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, tel. 42 635 45 70, e-mail: biuletynuniejowski@geo.uni.lodz.pl).Wydawnictwo dostępne jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13. Wszystkie artykuły są do pobrania na stronie: www.biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl.

 

Wydania informacyjne o gminie Uniejów

Z okazji ważnych rocznic i podsumowań działań władz samorządowych gminy Uniejów Urząd Miasta wydał również publikacje:

 

Publikacje naukowe o gminie Uniejów

Najważniejszą pozycją historyczną jest monografia pt. „Uniejów. Dzieje miasta”, wydana pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa we współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego (Łódź-Uniejów, 1995). Książka o objętości 506 stron wraz z ikonografią została opracowana przez zespół naukowców związanych z dwoma ośrodkami akademickimi: Łodzią i Toruniem pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Szymczaka (UŁ). Publikacja dostępna jest w Uniejowie w zasobach archiwalnych TPU (ul. Szkolna 2) i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie (ul. bł. Bogumiła 13).

 

Publikacją z dziedziny geografii społeczno-gospodarczej, dotyczącą m.in. Uniejowa, jest książka pt. „Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów” autorstwa dr Karoliny Smętkiewicz (wyd. Ibidem, Łódź, 2014). Pozycja dostępna jest w Uniejowie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. bł. Bogumiła 13).

srebrna statuetka stoi na stole

Nagrody i wyróżnienia

Uniejów wśród najlepszych w Polsce

Gmina Uniejów wyróżnia się na tle innych polskich samorządów tym, że już od wielu lat wielokrotnie zajmuje czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach gmin. Jest niedoścignionym liderem w zakresie wielkości pozyskiwanych fundusz unijnych i dynamiki rozwoju gminy. Liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznawane gminie, jej władzom i inwestycjom turystycznym współfinansowanym ze środków unijnych świadczą o tym, że Uniejów idzie w dobrym kierunku. Od 2006 r. gmina Uniejów otrzymuje rokrocznie nagrody w Rankingach Samorządów „Rzeczpospolitej”.

Oferta turystyczna Uniejowa została dwukrotnie doceniona w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego współorganizowanego przez firmę Smartlink – eksperta w promocji inwestycji unijnych „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” (2009, 2013). Znaczącymi dla Uniejowa nagrodami jest tytuł jednego z „7 Nowych Cudów Polski”, otrzymany w 2012 r. w Plebiscycie Magazynu „National Geographic Traveler”, a także miano laureata w konkursach Polskiej Organizacji Turystycznej za „Najlepszy Produkt Turystyczny Roku” – wyróżnienie POT zdobyte w 2011 r. i Certyfikat POT uzyskany w 2012 r.

dwoch mezczyzn czyta i podpisuje dokumenty

Miasta partnerskie

Uniejów otwarty na świat
Gmina Uniejów jest otwarta na współpracę z innymi samorządami w kraju i za granicą. Nawiązała współpracę partnerską z następującymi gminami i regionami: w Polsce (Turek – od 2009 r., Szczyrk – od 2011 r.), na Węgrzech (Mórahalom – od 2009 r.), na Łotwie (Krāslava – od 2011 r.), w Finlandii (Sonkajärvi – od 2011 r.), na Ukrainie (Truskawiec – od 2013 r.), w Gruzji (Region Racha i miejscowość Tskaltubo – od 2013 r.), na Białorusi (Gorki – od 2013 r.), w Azerbejdżanie (Naftalan – od 2014 r.) oraz w Mołdawii (Hyrżauka – planowana w 2015 r.).

Nasze gminy i regiony partnerskie można poznać pod adresami:
Turek (Polska, woj. wielkopolskie) – www.turek.pl
Szczyrk (Polska, woj. śląskie) – www.szczyrk.pl
Mórahalom (Węgry) – www.morahalom.hu
Krāslava (Łotwa) – www.kraslava.lv
Sonkajärvi (Finlandia) – www.sonkajarvi.fi/Suomeksi
Truskawiec (Ukraina) – www.truskavets.ua/pl
Region Racha (Gruzja) – www.ugogeorgia.com/racha/
Tskaltubo (Gruzja) – http://tskaltuboresort.ge, http://sanatoriumi.ge
Gorki  (Białoruś) – https://horki.info/
Naftalan (Azerbejdżan) – http://azerbaijan.travel/en/accommodation/662-NAFTALAN

 

Wspólne działania ubogacają
Współpraca Uniejowa z sąsiednią gminą miejską Turek odbywa się na wielu płaszczyznach, m.in. gospodarczej – wielu przedsiębiorców z gminy Uniejów prowadzi działalność w Turku i na odwrót. Ponadto oba miasta znajdują się w tym samym obszarze działań Nadleśnictwa Turek. Młodzież z gminy Uniejów uczęszcza do tureckich szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei współpraca z miastem Szczyrk odbywa się w dziedzinach kultury i promocji turystycznej.

Ważnymi dziedzinami współpracy międzynarodowej Uniejowa z gminami i regionami partnerskimi są rozwój i promowanie turystyki zdrowotnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania wód geotermalnych, a także ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. Nawiązywanie i pielęgnowanie bezpośrednich kontaktów między społecznościami lokalnymi umożliwia wzajemne poznawanie kultur i języków oraz inicjowanie kontaktów gospodarczych i biznesowych. Atrakcją, szczególnie dla dzieci i młodzieży, są wyjazdy turystyczne w ramach wymiany uczniów, a także udział w imprezach kulturalnych, sportowych, artystycznych i edukacyjnych.

woda lecąca z kranu

Pierwsze Uzdrowisko Termalne

 

Uniejów – pierwsze w Polsce Uzdrowisko Termalne

 

Droga Uniejowa do uzyskania statusu uzdrowiska

Rok 1979 był pierwszym kamieniem milowym na drodze dynamicznego rozwoju Uniejowa opartego na wykorzystaniu wody geotermalnej. To właśnie wtedy zamiast ropy naftowej odkryto tu bogate zasoby gorącej wody. Po kilkunastu latach niepewności zdecydowano o zagospodarowaniu tego surowca. Początek lat 90. XX w. to czas budowy odwiertów geotermalnych służących do eksploatacji wody. Dziesięć lat później spółka „Geotermia Uniejów” zaoferowała mieszkańcom miasta przyjazne środowisku ogrzewanie geotermalne, a także możliwość doświadczenia zdrowotnych właściwości wody geotermalnej.

Pozytywne opinie pierwszych kuracjuszy korzystających z dobroczynnego działania wody geotermalnej, wielki potencjał przyrodniczy i krajobrazowy gminy Uniejów, jej walory turystyczne i rekreacyjne potwierdziły tylko, że warto dążyć do uzyskania statusu uzdrowiska. Władze samorządowe i mieszkańcy gminy bardzo zaangażowali się w realizację tych aspiracji i marzeń. Uniejów przebył jednak długą drogę, zanim stał się statutową miejscowością uzdrowiskową. Konieczne były naukowe dowody świadczące o tym, że miasto na to zasługuje. W 2008 r. Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych z siedzibą w Poznaniu (należący do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie) wydał świadectwo potwierdzające lecznicze właściwości wody z odwiertu Uniejów PIG/AGH-2. W tym samym roku wydane zostało świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu Uniejowa wraz z oceną warunków bioklimatycznych, a także z operatem klimatycznym, opracowane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie. Na podstawie tych dokumentów opublikowany został w 2011 r. operat uzdrowiskowy dla Uzdrowiska Uniejów. W 2011 r. została wydana decyzja Ministra Zdrowia w sprawie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy Uniejów oraz określenia kierunków lecznictwa uzdrowiskowego w Uniejowie. A już rok później prezes Rady Ministrów podpisał stosowne rozporządzenie w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sąsiadującymi z miastem sołectwami.

Świadectwa Uzdrowiska Termalnego Uniejów.

 

Uniejów jako nowoczesne uzdrowisko termalne

Dziś, po kilkunastu latach doświadczeń z geotermią, Uniejów jest młodym, nowoczesnym uzdrowiskiem, w którym główną rolę gra aktywna rekreacja opierająca się na walorach wody geotermalnej i bogactwie przyrodniczo-kulturowym. Najważniejsze w tej wizji jest to, aby goście mogli poczuć się w Uniejowie jak w kapsule zdrowia i witalności, mając w zasięgu ręki wszelkie dobrodziejstwa służące profilaktyce zdrowotnej i regeneracji sił.

Możliwość spędzenia czasu z całą rodziną sprzyja budowaniu relacji rodzinnych – sprzyja temu m.in. uprawianie aktywnego wypoczynku i turystyki (np. kajakarstwa, jazdy konnej, jazdy na rowerze, nordic walking, sportów zimowych).

 

Lecznicze właściwości uniejowskiej wody geotermalnej

Właściwości fizyczne i chemiczne wody geotermalnej z ujęcia Uniejów PIG/AGH-2 zostały określone w wynikach badań przeprowadzonych przez Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu: w 2008 r. oraz w 2015 r.

Lecznicza woda geotermalna stosowana podczas kąpieli i innych zabiegów np. masaży podwodnych ma korzystny wpływ na leczenie chorób skóry, zwyrodnień stawów, stanów po zabiegach operacyjnych narządu ruchu. Kąpiele powodują przyśpieszenie gojenia się ran, wygładzenie skóry, redukcję zmarszczek i cellulitu. Kuracje pitne z zastosowaniem uniejowskiej wody geotermalnej pobudzają czynność wydzielniczą żołądka i trzustki i stymulują przemianę materii. Inhalacje działają przeciwzapalnie i oczyszczająco na układ oddechowy.

Dobroczynny wpływ wody geotermalnej z Uniejowa na organizm człowieka zapewniają zawarte w niej pierwiastki:

 • chlorek sodu stymuluje przemianę materii i reguluje procesy trawienne, sód wpływa korzystnie na układ nerwowy, zaś chlorki na układ krążenia i pokarmowy,
 • kwas metakrzemowy jest korzystny dla uwodnienia skóry i poprawy elastyczności, a także powoduje jej brązowienie i pomaga w redukcji zmarszczek i cellulitu,
 • wodorowęglany pomagają utrzymać równowagę kwasową w żołądku i jelitach oraz przyspieszają trawienie,
 • związki jodu uzupełniają jego niedobory w organizmie, zapobiegają przybieraniu na wadze, usprawniają myślenie, uspokajają i zapobiegają nadmiernemu odczuwaniu zmęczenia,
 • związki miedzi i żelaza są odpowiedzialne za wzmocnienie odporności,
 • radon dodaje sił witalnych,
 • fluor dobroczynnie wpływa na higienę jamy ustnej,
 • wapń wzmacnia kości, powoduje odprężenie mięśni, poprawia krzepliwość krwi, reguluje ciśnienie krwi i pracę serca oraz łagodzi objawy alergii,
 • potas pozytywnie wpływa na pracę mięśni, koncentrację i łagodzenie przemęczenie,
 • magnez wzmacnia odporność organizmu, zmniejsza ryzyko miażdżycy i zawału serca, a także łagodzi stres i skutki zdenerwowania.

Więcej na temat leczniczych właściwości uniejowskiej wody geotermalnej oraz informacje o bazie uzdrowiskowej w Uniejowie.

 

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej – skład i działalność

Przy Radzie Miejskiej działa Komisja Uzdrowiskowa, której Przewodniczącym jest Mirosław Madajski. Członkami Komisji są: Marianna Grubska, Jolanta Ilska, Teresa Łuczak, Daniel Szafarz, Tomasz Wójcik.

Komisja Uzdrowiskowa zajmuje się m.in. następującymi zagadnieniami:

 • opiniowaniem projektów uchwał dotyczących zakresu prac Komisji Uzdrowiskowej,
 • opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochronnych,
 • analizą i monitorowaniem wpływów do budżetu gminy z opłaty uzdrowiskowej,
 • analizą operatu uzdrowiskowego,
 • przygotowaniem Uzdrowiska Uniejów do sezonów letnich w zakresie uzdrowiskowym oraz rekreacyjno-wypoczynkowym,
 • oceną stanu urządzeń uzdrowiskowych,
 • funkcjonowaniem podmiotów leczniczych w Uzdrowisku Uniejów,
 • wpływem działalności Uzdrowiska na rozwój miasta oraz analizą oferty turystyczno-rekreacyjno-uzdrowiskowej Uniejowa,
 • informacją w zakresie funkcjonowania w mieście gospodarki odpadami.
powoz konny, ludzie

Historia i zabytki

Uniejów może poszczycić się prawie tysiącletnią historią, co pozwala uznać miejscowość za jedno z najstarszych miast w Polsce. Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości Unieievo pochodzą z bulli papieża Innocentego II, wydanej w 1136 r. W owym czasie Uniejów był jedynie wspomniany jako osada położona w pobliżu Spycimierza należącego do arcybiskupów gnieźnieńskich i pełniącego ważną funkcję kasztelanii. Z biegiem lat ranga Uniejowa zaczęła rosnąć, co wiązało się z wpływem kościoła na rozwój miasta. Pierwszym arcybiskupem przebywającym w Uniejowie był Błogosławiony Bogumił, obecnie patron miasta.

 

Uniejów otrzymał przywilej lokacyjny przed rokiem 1290 z rąk arcybiskupa Jakuba Świnki, który w 1283 r. ufundował szpital i kościół św. Ducha. W 1331 r. miasto zostało zniszczone przez Krzyżaków. Istniejące wówczas świątynie zostały zrabowane i spalone. Po okresie zniszczeń nastąpił rozkwit gospodarczy i ludnościowy miasta, który przypadł na II poł. XIV w. i XV stulecie. W mieście osiedlało się coraz więcej mieszkańców, rozwijało się rzemiosło, kuśnierstwo, tkactwo, szewstwo, krawiectwo. Powstawały cechy rzemiosł oraz odbywały się targi i jarmarki. Działali też piekarze, rzeźnicy, prasołowie (kupcy zajmujący się sprzedażą soli). W tym czasie do rozwoju Uniejowa przyczynił się arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki, który w miejscu świątyni zniszczonej przez Krzyżaków wzniósł kościół pw. Wniebowzięcia NMP.

 

W latach 1360-1365 na lewym brzegu rzeki Warty wzniesiono zamek obronny, w którym arcybiskupi gnieźnieńscy przechowywali w czasie wojen swój skarbiec, księgi oraz archiwa. W zamku odbywały się synody diecezjalne i zjazdy duchowieństwa. Funkcję rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich zamek pełnił do końca XVIII w. Uniejowska budowla obronna pierwotnie została wzniesiona w stylu gotyckim, zaś przebudowana w XVII stuleciu w stylu renesansowym.

 

Od połowy wieku XVII miasto zaczęło podupadać na skutek pożarów i zniszczeń spowodowanych przez potop szwedzki. Po II rozbiorze Polski władze pruskie przeprowadziły sekularyzację dóbr arcybiskupich, a w roku 1836 dobra uniejowskie wraz z miastem i zamkiem otrzymał hrabia Karol Toll. Za czasów jego syna, Aleksandra, nastąpiły kolejne przebudowy zamku (1848-1850). Z połowy XIX w. pochodzi też park zamkowy założony w stylu angielskim. Do 1918 r. rodzina Tollów była właścicielem zamku.

 

W roku 1870 władze carskie pozbawiły Uniejów praw miejskich i miasto odzyskało je dopiero po 49 latach. Kolejny burzliwy okres dla Uniejowa to czas II wojny światowej. Rok 1939 zapisał się na kartach historii bohaterskimi działaniami oddziałów 25 Dywizji Piechoty gen. Franciszka Altera z Armii „Poznań”, które broniły przeprawy przez Wartę. Upamiętnieniem tego wydarzenia z początku września 1939 r. jest pomnik na rynku miasta. Szczególnym bohaterstwem odznaczyli się żołnierze  Podolskiej Brygady Kawalerii. W czasie działań wojennych pożar strawił większą część zabudowy rynku. Miasto było kilkakrotnie odbijane Niemcom. Niemcy zemścili się na zakładnikach i mieszkańcach okolicznych wiosek, wymordowali wszystkich nauczycieli w obozach masowej zagłady. Po wyzwoleniu w 1945 r. przez wiele lat usuwano ślady wojenne.

 

Kolejny okres rozwoju przypada na lata 80. i 90. XX w. W tym czasie wybudowano nową szkołę, bloki mieszkalne, przychodnię, apteki, banki oraz pawilony handlowe. Przełom tysiącleci – początek XXI w. to czas dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych, dla których ważnym impulsem było odnalezienie i wykorzystanie wody geotermalnej oraz szanse związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych na inwestycje. Uniejów od 2012 r. ma status miejscowości uzdrowiskowej i stawia na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych.

 

O śladach średniowiecznej świetności miasta – zamku i kolegiacie – historycznych perełkach Uniejowa oraz o pozostałych zabytkach można przeczytać na stronie turystycznej. Zachęcamy również do odbycia wirtualnego spaceru po uniejowskiej kolegiacie oraz odwiedzenia strony internetowej zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Więcej o zamku można przeczytać w artykule Z. Wilk-Woś zamieszczonym w „Biuletynie Uniejowskim”, tom 4 (2015).

 

Patron Uniejowa – Błogosławiony Bogumił

Około tysiąca lat temu na Ziemi Uniejowskiej żył i działał arcybiskup gnieźnieński – Bogumił. W Uniejowie i pobliskim Dobrowie, gdzie miał swoją pustelnię, cieszy się on szczególnym kultem wiernych. Według udokumentowanych zapisków, miały i nadal mają miejsce liczne uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Świadczą o nich drewniane kule zostawiane w kościele przez osoby, które doznały łask, oraz przedmioty z wosku przedstawiające uzdrowione części ciała. Dzięki cudownym uzdrowieniom Bogumił został uznany przez Kościół za błogosławionego. Proces jego beatyfikacji odbył się w XVII w. Błogosławiony Bogumił – patron Uniejowa – wciąż czuwa nad miastem, aby wszyscy, którzy tu przebywają, nadal doświadczali jego zdrowotnej opieki.

 

Budownictwo regionalne

Jedną z cech charakterystycznych świadczących o odrębności architektonicznej gminy Uniejów jest zastosowanie w budownictwie regionalnym lokalnego surowca, jakim jest opoka, potocznie nazywana tutaj „białym kamieniem”. Opoka jest skałą o zabarwieniu żółtawym, kremowym, chropowatej powierzchni i wysokiej porowatości. Cechy fizyczne i mechaniczne pozwalają na łatwą obróbkę materiału do celów budowlanych. Surowiec ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi.

Wyraźna obecność opoki w budynkach mieszkalnych i gospodarskich nadaje krajobrazowi kulturowemu gminy wyjątkowości i wyróżnia go na tle regionów środkowej Polski i kraju. Wznoszenie budynków z kamienia stanowi rzadkość w Polsce, i jest unikalne w regionach nizinnych naszego kraju.

Przykłady budownictwa regionalnego wykorzystującego lokalny „biały kamień” są widoczne na terenie całej gminy. Największa liczba budynków wykonanych z opoki znajduje się w miejscowościach (stan na 2012 r.): Czepów (81), Wielenin (60), Orzeszków (50), Rożniatów (47), Ostrowsko (42), Stanisławów (35), Spycimierz (33), Lekaszyn (30), Uniejów (29), Wilamów (29). Oprócz typowej zabudowy wiejskiej (budynki mieszkalne, inwentarskie, stodoły), w gminie można spotkać kilka wyjątkowych budynków zbudowanych z opoki, mające specyficzne elementy architektoniczne. Są to kościoły w Wilamowie i Wieleninie, remiza strażacka w Rożniatowie, młyn i pozostałości po tartaku w Wilamowie. Ciekawymi przykładami udanych promujących lokalne walory architektoniczne jest przeniesienie na teren Zagrody Młynarskiej budynku inwentarskiego z opoki, a także zbudowanie z tego surowca nowych obiektów usługowych w Uniejowie, w których odbywają się Jarmarki Produktów Regionalnych.

Opracowano na podstawie artykułu: Gorączko M., Gorączko A., 2013, Cechy regionalne w budownictwie na terenie gminy Uniejów, Biuletyn Uniejowski, tom 2, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 53-65

Więcej na temat tradycyjnego budownictwa regionalnego można przeczytać w artykule: Gorączko M., Gorączko A., 2015, Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w strategii rozwoju gminy Uniejów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 167/2015, wyd. PAN, Warszawa, s. 156-171

 

kosciol z czerwonym dachem i zabudowania

Parafie i zgromadzenia

W gminie Uniejów znajdują się cztery parafie rzymskokatolickie należące do diecezji włocławskiej oraz jedno zgromadzenie zakonne:

 • Parafia św. Floriana w Uniejowie
 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha i Stanisława Biskupa i Męczennika w Wilamowie
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła i św. Doroty w Wieleninie
 • Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Uniejowie

 

Parafia św. Floriana w Uniejowie

ks. Andrzej Ziemieśkiewicz – dziekan Dekanatu Uniejowskiego, proboszcz

ks. Piotr Kasprzak – wikariusz

ks. Paweł Robak – wikariusz

 

Kontakt:

Parafia św. Floriana w Uniejowie

99-210 Uniejów

pl. Kolegiacki 2

tel./fax 63 288 83 81

e-mail: paderek@onet.eu

http://kosciol-uniejow.pl/

 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu

ks. Wojciech Kaźmierczak – proboszcz

 

Kontakt:

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu

99-210 Uniejów

Spycimierz

tel. 63 288 81 19

e-mail: wkazmierczak@diecezja.wloclawek.pl

http://parafiaspycimierz.org.pl/

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha i Stanisława Biskupa i Męczennika w Wilamowie

ks. Bogusław Karasiński – proboszcz

 

Kontakt:

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha i Stanisława Biskupa i Męczennika w Wilamowie

99-210 Uniejów

Wilamów 65

tel. 63 288 91 60

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła i św. Doroty w Wieleninie

ks. Jarosław Olszewicz – proboszcz

 

Kontakt:

Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła i św. Doroty w Wieleninie

99-210 Uniejów

Wielenin 3

tel. 63 288 98 26

 

 

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Uniejowie

s. Alicja Śmiałek – przełożona Domu

 

Kontakt:

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Uniejowie

99-210 Uniejów

ul. bpa Wojciecha Owczarka 2

tel. 63 288 80 25

mezczyzni w czerwonych koszulkach na pierwszym planie

Sołectwa

Najwięcej ludności w gminie Uniejów (ponad 300 mieszkańców) mieszka w: Ostrowsku, Wilamowie, Wieleninie i Spycimierzu.

Gmina Uniejów liczy 30 sołectw:

 

Brzeziny: sołtys – Piotr Kozłowski,

członkowie Rady Sołeckiej: Maciej Doliński, Marta Kozłowska, Ewa Stasiak

 strazacy podczas zawodow

Brzozówka: sołtys – Karol Kaźmierczak,

członkowie Rady Sołeckiej: Karol Janik, Piotr Pacześny, Krzysztof Włodarczyk

 

Czekaj: sołtys – Andrzej Zwoliński,

członkowie Rady Sołeckiej: Adam Czerwiński, Krzysztof Czerwiński, Malwina Fijałkowska, Gracjan Nykiel

 

Czepów: sołtys – Stanisław Pietrzak,

członkowie Rady Sołeckiej: Dariusz Groberek, Sławomir Wojech, Andrzej Kaźmierczak, Kazimiera Łuczak

 

Człopy: sołtys – Szczepan Miśkiewicz,

członkowie Rady Sołeckiej: Władysław Jasiński, Jan Sobczak, Zenon Włazałek

 

Dąbrowa: sołtys – Paulina Czyszek,

członkowie Rady Sołeckiej: Małgorzata Januszewska, Anna Stasiak, Paweł Swenderski

 

Felicjanów: sołtys – Zbigniew Sochacki,

członkowie Rady Sołeckiej: Jan Kubis, Piotr Stempel, Roman Sztybrych

 

Góry: sołtys – Stanisław Jaśkiewicz,

członkowie Rady Sołeckiej: Anna Cybulska, Małgorzata Florkowska, Iwona Pajor

 

Hipolitów: sołtys – Edward Bieńko,

członkowie Rady Sołeckiej: Roman Cieślak, Zdzisław Kałużny, Wacław Urbańczyk

 

Kozanki Wielkie: sołtys – Stanisław Szczepuła,

członkowie Rady Sołeckiej: Teresa Dębska, Dorota Jaśkiewicz, Władysław Skalski

 

Kuczki: sołtys – Marek Pajor,

członkowie Rady Sołeckiej: Piotr Michalak, Damian Nita, Grzegorz Srogosz

 

Lekaszyn: sołtys – Zbigniew Kos,

członkowie Rady Sołeckiej: Jarosław Bamberski, Ireneusz Pajor, Jan Pajor

 

Łęg Baliński: sołtys – Jerzy Tybura,

członkowie Rady Sołeckiej: Józef Kasprzak, Jan Szkopik, Maria Grubska

 

Orzeszków: sołtys – Ireneusz Charuba,

członkowie Rady Sołeckiej: Zbigniew Dąbrowski, Paweł Rzeźniczak, Marian Wojech

 

Orzeszków Kolonia: sołtys – Leszek Skiera,

członkowie Rady Sołeckiej: Przemysław Głowacki, Michał Kawecki, Jacek Orczykowski

 

Ostrowsko: sołtys – Henryk Kaźmierczak,

członkowie Rady Sołeckiej: Beata Pająk, Agnieszka Pająk, Łukasz Nita

 

Pęgów: sołtys – Roman Dudkowski,

członkowie Rady Sołeckiej: Krzysztof Bińkowski, Janusz Pajor, Sylwester Skonieczny

 

Rożniatów: sołtys – Marek Wawrzyniak,

członkowie Rady Sołeckiej: Roch Kowalski, Wiktor Kowalski, Marcin Woźniak

 budynek remizy strazackiej

 

Rożniatów Kolonia: sołtys – Wiesław Pawłowski,

członkowie Rady Sołeckiej: Piotr Jaskuła, Witold Koziński, Marian Obielak

 

Skotniki: sołtys – Rafał Walczak,

członkowie Rady Sołeckiej: Piotr Jurkiewicz, Henryk Bamberski, Anna Banaszewska, Mateusz Banach

 

Spycimierz: sołtys – Stanisław Pełka,

członkowie Rady Sołeckiej: Jolanta Ilska, Tomasz Włazałek, Zbigniew Wróblewski

 

Spycimierz Kolonia: sołtys – Marzenna Dopierała,

członkowie Rady Sołeckiej: Kazimiera Cepa, Grzegorz Górka, Eugeniusz Wójcik

 

Stanisławów: sołtys – Wiesław Skórka,

członkowie Rady Sołeckiej: Barbara Adamczyk, Marek Antoniak, Kazimierz Dembowski

 

Wielenin: sołtys – Henryka Olejnik-Mann,

członkowie Rady Sołeckiej: Konrad Trzebiński, Dariusz Tomczyk, Barbara Filas

 

Wielenin Kolonia: sołtys – Tadeusz Nowak,

członkowie Rady Sołeckiej: Grzegorz Szafarz, Roman Kołodziejczak, Stanisław Oblizajek

 

Wieścice: sołtys – Marek Joński,

członkowie Rady Sołeckiej: Eugeniusz Jaskuła, Stanisław Ladziński, Bogumił Miśkiewicz

 

Wilamów: sołtys – Krystyna Maj,

członkowie Rady Sołeckiej: Andrzej Gadzinowski, Przemysław Gręda, Agnieszka Paczesna

 

Wola Przedmiejska: sołtys – Wioletta Kołodziejczyk,

członkowie Rady Sołeckiej: Józef Galoch, Roman Sękowski, Katarzyna Pająk

 

Zaborów: sołtys – Zbigniew Domowicz,

członkowie Rady Sołeckiej: Leszek Nowak, Krzysztof Pawlak, Mirosław Sobolak

 

Zieleń: sołtys – Anna Grzelak,

członkowie Rady Sołeckiej: Małgorzata Sibińska, Zofia Jesiołowska, Teresa Włodarczyk

Plac z klombami kwiatów, z tyłu wieża

Położenie i ludność

Gmina w sercu Polski

Miejsko-wiejska gmina Uniejów leży w północno-zachodnim krańcu województwa łódzkiego, w granicach administracyjnych powiatu poddębickiego. Powierzchnia gminy wynosi 129 km2. Położenie w centralnej Polsce sprawia, że jest dostępna komunikacyjnie ze wszystkich stron kraju, także dzięki bezpośredniemu połączeniu z autostradą A2. Uniejów położony jest zaledwie 48 km na zachód od geometrycznego środka Polski wyznaczonego w miejscowości Piątek.

Obejrzyj film promocyjny gminy Uniejów zrealizowany za pomocą drona – materiał video dostępny po kliknięciu tutaj.

Gmina Uniejów położona jest w południowej części Kotliny Kolskiej, tuż przy granicy z Wysoczyzną Łaską, Kotliną Sieradzką i Wysoczyzną Turecką. Jednostki te wchodzą w skład Nizin Południowowielkopolskich, a te z kolei stanowią część Nizin Środkowopolskich, według podziału J. Kondrackiego. Na terenie gminy Uniejów przecinają się doliny rzeki Warty o przebiegu południkowym i pradolina warszawsko-berlińska o układzie równoleżnikowym, która jest pozostałością epoki lodowcowej. Więcej o położeniu fizycznogeograficznym gminy można przeczytać w artykule E. Kobojek zamieszczonym w „Biuletynie Uniejowskim”, tom 1 (2012).

Obszar gminy Uniejów znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego na pograniczu regionu Środkowopolskiego i Środkowowielkopolskiego. Klimat charakteryzuje się przewagą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą i bardzo ciepłą, pochmurną bez opadu. W ostatnich latach zaznacza się systematyczny wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, wynosi ona w ostatnich latach 8,7°C. Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi -1,8°C, najcieplejszego około 20°C. Szczegółowe dane klimatyczne dla gminy Uniejów dostępne są w opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie na podstawie danych z lat 2001-2015 pt. „Warunki klimatyczne – Gmina Uniejów”.

 

mapa Polski z zaznaczonymi polaczeniami drogowymi lotniczymi

Przyroda od zawsze nam sprzyjała

Uniejów jest małym miastem położonym bezpośrednio nad rzeką Wartą. Położenie w dolinie rzecznej zadecydowało niegdyś o powstaniu osady. Był to teren uprzywilejowany pod względem lokalizacyjnym, komunikacyjnym i obronnym. Już w średniowieczu warunki przyrodnicze decydowały o osadnictwie. Wówczas po jednej stronie rzeki ulokowano zamek obronny, zaś po przeciwległej stronie Warty, założono miasto.  Ślady osadnictwa do dziś są obecne w planie i zagospodarowaniu przestrzennym miasta.

O położeniu i rozwoju Uniejowa od zawsze decydowały czynniki przyrodnicze – w przeszłości były to ukształtowanie powierzchni, położenie nad Wartą i gleby. Obecnie największą rolę odgrywa budowa geologiczna – występowanie wody geotermalnej, a także walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz bioklimatyczne, które decydują o funkcjach uzdrowiskowych miasta i okolicznych sołectw.

 

Mieszkańcy gminy

Gmina Uniejów liczy ponad 7 tysięcy mieszkańców, z czego niewiele ponad 3 tysiące mieszka w samym mieście Uniejów (stan na czerwiec 2015 r.). Struktura płci mieszkańców gminy jest równomierna – 51% mieszkańców to kobiety, zaś 49% to mężczyźni (stan na czerwiec 2015 r.).

Większość mieszkańców gminy Uniejów to osoby w wieku produkcyjnym (od 19 do 65 lat) – 61,2%. Wśród ludności przeważają osoby w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) – 21,5% nad osobami w wieku przedprodukcyjnym (do 18 lat), które stanowią 17,3% wszystkich osób zamieszkujących gminę Uniejów (stan na czerwiec 2015 r.).

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w gminie Uniejów poprawiła się od 2003 do 2013 roku. Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo w gminie Uniejów zmniejsza się – od 16,8% w 2003 r. do 10,7% dziesięć lat później. Według danych GUS stopa bezrobocia w gminie Uniejów przedstawiała się następująco: 2004 – 15,6%; 2006 – 14,2%; 2008 – 7,6%; 2010 – 9,9%; 2012 – 11,4%.

Pełen obraz demograficzno-gospodarczy gminy Uniejów na rok 2015 jest dostępny w Statystycznym Vademecum Samorządowca opracowanym przez Urząd Statystyczny w Łodzi.