O gminie


Sołectwa

Najwięcej ludności w gminie Uniejów (ponad 300 mieszkańców) mieszka w: Ostrowsku, Wilamowie, Wieleninie i Spycimierzu.

Gmina Uniejów liczy 30 sołectw:

 

Brzeziny: sołtys – Maciej Doliński,

członkowie Rady Sołeckiej: Adrian Sobczyński, Piotr Kozłowski, Mariusz Pęcherzewski

 strazacy podczas zawodow

Brzozówka: sołtys – Karol Kaźmierczak,

członkowie Rady Sołeckiej: Krzysztof Andrzejewski, Cezary Józefowicz, Radosław Pietrzak, Karol Janik, Krzysztof Włodarczyk

 

Czekaj: sołtys –Anna Fijałkowska,

członkowie Rady Sołeckiej: Żaneta Dębowska, Ewa Czerwińska, Dorota Zwolińska, Malwina Fijałkowska

 

Czepów: sołtys – Stanisław Pietrzak,

członkowie Rady Sołeckiej: Józef Jędrzejczak, Urszula Krzewiniak, Wojciech Pajor, Sławomir Wojech, Jerzy Nykiel

 

Człopy: sołtys – Szczepan Miśkiewicz,

członkowie Rady Sołeckiej: Marek Miśkiewicz, Mirosław Kubiak, Przemysław Siciński

 

Dąbrowa: sołtys – Paulina Czyszek,

członkowie Rady Sołeckiej: Waldemar Dziekański, Henryk Januszewski, Marcin Januszewski

 

Felicjanów: sołtys – Nina Kalas,

członkowie Rady Sołeckiej: Anna Kubis, Krzysztof Marciniak, Roman Sztybrych, Rafał Jagieła

 

Góry: sołtys – Monika Mruk,

członkowie Rady Sołeckiej: Anna Cybulska, Małgorzata Florkowska, Dominik Wojakowski

 

Hipolitów: sołtys – Roman Cieślak,

członkowie Rady Sołeckiej: Paweł Sierankowski, Zdzisław Kałużny, Edward Bieńko

 

Kozanki Wielkie: sołtys – Stanisław Szczepuła,

członkowie Rady Sołeckiej: Wiesław Mikołajczyk, Mateusz Dębski, Jolanta Kamińska

 

Kuczki: sołtys – Marek Pajor,

członkowie Rady Sołeckiej: Damian Nita, Piotr Michalak, Grzegorz Srogosz

 

Lekaszyn: sołtys – Zbigniew Kos,

członkowie Rady Sołeckiej: Teresa Bamberska, Teresa Bamberska, Natalia Kos

 

Łęg Baliński: sołtys – Jerzy Tybura,

członkowie Rady Sołeckiej: Józef Kasprzak, Mirosław Olczyk, Jan Szkopik

 

Orzeszków: sołtys – Ireneusz Charuba,

członkowie Rady Sołeckiej: Grzegorz Warych, Łukasz Warych, Maciej Warych

 

Orzeszków Kolonia: sołtys – Leszek Skiera,

członkowie Rady Sołeckiej: Ryszard Jarek, Radosław Kmiecik, Jacek Orczykowski

 

Ostrowsko: sołtys – Jadwiga Urbaniak,

członkowie Rady Sołeckiej:  Beata Pająk, Agnieszka Pająk, Jacek Przeor

 

Pęgów: sołtys – Roman Dudkowski,

członkowie Rady Sołeckiej: Sylwester Skonieczny, Krzysztof Bińkowski, Janusz Pajor, Dominik Joński

 

Rożniatów: sołtys – Marek Wawrzyniak,

członkowie Rady Sołeckiej: Zbigniew Kowalski, Małgorzata Milczarek, Marian Woźniak

 

Rożniatów Kolonia: sołtys – Wiesław Pawłowski,

członkowie Rady Sołeckiej: Witold Koziński, Marian Obielak, Janusz Stasiak

 

Skotniki: sołtys – Rafał Walczak,

członkowie Rady Sołeckiej: Piotr Jurkiewicz, Henryk Bamberski, Anna Banaszewska, Mateusz Banach

 

Spycimierz: sołtys – Stanisław Pełka,

członkowie Rady Sołeckiej: Piotr Ilski, Iwona Stępień, Karolina Winnicka

 

Spycimierz Kolonia: sołtys – Marzenna Dopierała,

członkowie Rady Sołeckiej: Genowefa Andryszek, Grzegorz Górka, Eugeniusz Wójcik

 

Stanisławów: sołtys – Wiesław Skórka,

członkowie Rady Sołeckiej: Krzysztof Grzelak, Eugeniusz Cieślak, Michał Wróbel

 

Wielenin: sołtys – Mirosław Kolasa,

członkowie Rady Sołeckiej: Małgorzata Kubiak, Konrad Trzebiński, Wojciech Zielonka

 

Wielenin Kolonia:  sołtys – Grzegorz Szafarz

członkowie Rady Sołeckiej: Paweł Kulczycki, Robert Pawlak, Oktawian Jaśkiewicz, Tomasz Wojtczak, Mirosław Rosik

 

Wieścice: sołtys – Marek Joński,

członkowie Rady Sołeckiej: Roman Lodziński, Bogumił Miśkiewicz, Stanisław Ladziński

 

Wilamów: sołtys – Krystyna Maj,

członkowie Rady Sołeckiej: Celina Bartosiak, Dorota Dominowska, Jacek Drubkowski, Przemysław Gręda

 

Wola Przedmiejska: sołtys – Wioletta Kołodziejczyk,

członkowie Rady Sołeckiej: Roman Sękowski, Wioletta Jarek, Paulina Bujała

 

Zaborów: sołtys – Zbigniew Domowicz,

członkowie Rady Sołeckiej: Stanisław Nowak, Grzegorz Kaźmierski, Mirosław Sobolak, Dariusz Nowak

 

Zieleń: sołtys – Anna Grzelak,

członkowie Rady Sołeckiej: Małgorzata Grzelewska, Eugeniusz Lis, Paweł Szymański

Plac z klombami kwiatów, z tyłu wieża

Położenie i ludność

Gmina w sercu Polski

Miejsko-wiejska gmina Uniejów leży w północno-zachodnim krańcu województwa łódzkiego, w granicach administracyjnych powiatu poddębickiego. Powierzchnia gminy wynosi 129 km2. Położenie w centralnej Polsce sprawia, że jest dostępna komunikacyjnie ze wszystkich stron kraju, także dzięki bezpośredniemu połączeniu z autostradą A2. Uniejów położony jest zaledwie 48 km na zachód od geometrycznego środka Polski wyznaczonego w miejscowości Piątek.

Obejrzyj film promocyjny gminy Uniejów zrealizowany za pomocą drona – materiał video dostępny po kliknięciu tutaj.

Gmina Uniejów położona jest w południowej części Kotliny Kolskiej, tuż przy granicy z Wysoczyzną Łaską, Kotliną Sieradzką i Wysoczyzną Turecką. Jednostki te wchodzą w skład Nizin Południowowielkopolskich, a te z kolei stanowią część Nizin Środkowopolskich, według podziału J. Kondrackiego. Na terenie gminy Uniejów przecinają się doliny rzeki Warty o przebiegu południkowym i pradolina warszawsko-berlińska o układzie równoleżnikowym, która jest pozostałością epoki lodowcowej. Więcej o położeniu fizycznogeograficznym gminy można przeczytać w artykule E. Kobojek zamieszczonym w „Biuletynie Uniejowskim”, tom 1 (2012).

Obszar gminy Uniejów znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego na pograniczu regionu Środkowopolskiego i Środkowowielkopolskiego. Klimat charakteryzuje się przewagą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą i bardzo ciepłą, pochmurną bez opadu. W ostatnich latach zaznacza się systematyczny wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, wynosi ona w ostatnich latach 8,7°C. Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi -1,8°C, najcieplejszego około 20°C. Szczegółowe dane klimatyczne dla gminy Uniejów dostępne są w opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie na podstawie danych z lat 2001-2015 pt. „Warunki klimatyczne – Gmina Uniejów”.

 

mapa Polski z zaznaczonymi polaczeniami drogowymi lotniczymi

Przyroda od zawsze nam sprzyjała

Uniejów jest małym miastem położonym bezpośrednio nad rzeką Wartą. Położenie w dolinie rzecznej zadecydowało niegdyś o powstaniu osady. Był to teren uprzywilejowany pod względem lokalizacyjnym, komunikacyjnym i obronnym. Już w średniowieczu warunki przyrodnicze decydowały o osadnictwie. Wówczas po jednej stronie rzeki ulokowano zamek obronny, zaś po przeciwległej stronie Warty, założono miasto.  Ślady osadnictwa do dziś są obecne w planie i zagospodarowaniu przestrzennym miasta.

O położeniu i rozwoju Uniejowa od zawsze decydowały czynniki przyrodnicze – w przeszłości były to ukształtowanie powierzchni, położenie nad Wartą i gleby. Obecnie największą rolę odgrywa budowa geologiczna – występowanie wody geotermalnej, a także walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz bioklimatyczne, które decydują o funkcjach uzdrowiskowych miasta i okolicznych sołectw.

 

Mieszkańcy gminy

Gmina Uniejów liczy ponad 7 tysięcy mieszkańców, z czego niewiele ponad 3 tysiące mieszka w samym mieście Uniejów (7062 – gmina oraz 3011 – miasto; stan na grudzień 2017 r.). Struktura płci mieszkańców gminy jest równomierna – 51% mieszkańców to kobiety, zaś 49% to mężczyźni (stan na grudzień 2017 r.).

Większość mieszkańców gminy Uniejów to osoby w wieku produkcyjnym (od 19 do 65 lat) – 61,2%. Wśród ludności przeważają osoby w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) – 21,5% nad osobami w wieku przedprodukcyjnym (do 18 lat), które stanowią 17,3% wszystkich osób zamieszkujących gminę Uniejów (stan na czerwiec 2015 r.).

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w gminie Uniejów systematycznie poprawia się. Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo w gminie Uniejów zmniejsza się – od 16,8% w 2003 r. do 6,5% trzynaście lat później. Według danych GUS stopa bezrobocia w gminie Uniejów przedstawiała się następująco:

Rok Stopa bezrobocia [%]
2004 15,6
2005 14,9
2006 14,2
2007 9,6
2008 7,6
2009 8,6
2010 9,9
2011 10,1
2012 11,4
2013 10,7
2014 9,0
2015 7,5
2016 6,5

Pełen obraz demograficzno-gospodarczy gminy Uniejów na rok 2016 jest dostępny w Statystycznym Vademecum Samorządowca opracowanym przez Urząd Statystyczny w Łodzi.