cztery czasopisma rozłożone na syole

Publikacje

Czasopisma o gminie Uniejów

Źródłem wiedzy o historii oraz walorach i atrakcjach turystycznych miasta i gminy Uniejów, o bieżących wydarzeniach, a także o społeczności lokalnej są czasopisma wydawane w gminie Uniejów:

  • „Uniejowskie Strony”
  • „W Uniejowie”
  • „Biuletyn Uniejowski”

 

„Uniejowskie Strony” to bezpłatne pismo samorządowe wydawane od marca 2004 r. co kwartał przez Urząd Miasta w Uniejowie. Redakcja znajduje się w Urzędzie Miasta Uniejów (ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel. 63 288 97 87, e-mail: gazeta.us@uniejow.pl). Zbiór wszystkich numerów „Uniejowskich Stron” dostępny jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13. Najnowsze wydania dostępne są w formie cyfrowej.

„W Uniejowie” jest najstarszym czasopismem gminnym. Kwartalnik wydawany jest od 1999 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Adres redakcji znajduje się w siedzibie TPU (ul. Szkolna 2, 99-210 Uniejów, tel. 63 288 83 39). Archiwalne numery czasopisma „W Uniejowie” są dostępne w siedzibie Towarzystwa. Najnowsze wydania można pobrać w formie cyfrowej.

„Biuletyn Uniejowski” jest czasopismem naukowym wydawanym jako rocznik od 2012 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Urzędem Miast Uniejów. Adres redakcji znajduje się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, tel. 42 635 45 70, e-mail: biuletynuniejowski@geo.uni.lodz.pl).Wydawnictwo dostępne jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13. Wszystkie artykuły są do pobrania na stronie: www.biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl.

 

Wydania informacyjne o gminie Uniejów

Z okazji ważnych rocznic i podsumowań działań władz samorządowych gminy Uniejów Urząd Miasta wydał również publikacje:

 

Publikacje naukowe o gminie Uniejów

Najważniejszą pozycją historyczną jest monografia pt. „Uniejów. Dzieje miasta”, wydana pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa we współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego (Łódź-Uniejów, 1995). Książka o objętości 506 stron wraz z ikonografią została opracowana przez zespół naukowców związanych z dwoma ośrodkami akademickimi: Łodzią i Toruniem pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Szymczaka (UŁ). Publikacja dostępna jest w Uniejowie w zasobach archiwalnych TPU (ul. Szkolna 2) i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie (ul. bł. Bogumiła 13).

 

Publikacją z dziedziny geografii społeczno-gospodarczej, dotyczącą m.in. Uniejowa, jest książka pt. „Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów” autorstwa dr Karoliny Smętkiewicz (wyd. Ibidem, Łódź, 2014). Pozycja dostępna jest w Uniejowie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. bł. Bogumiła 13).