Projekty unijne

14.06.2016 aktualizacja Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_

Gmina Uniejów  realizuje projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów
Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów
Miejskie Przedszkole w Uniejowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole równych szans”
Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów
Rozwój instytucji kultury w Uniejowie
Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie