Projekty unijne

14.06.2016 aktualizacja Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_

Gmina Uniejów  realizuje projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów
Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów
Miejskie Przedszkole w Uniejowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole równych szans”
Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów
Rozwój instytucji kultury w Uniejowie
Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie
Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie
Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie
Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu basenowego
Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej
Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów
Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów
Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych
Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnia wody termalnej
Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie
Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie