Załatw sprawę w Urzędzie

Wydanie dowodu osobistego

Informacje

Wniosek do pobrania

 

Urząd Stanu Cywilnego

Informacje i wnioski do pobrania

 

Meldunek

Informacje

 

Ochrona środowiska

Informacje i wnioski do pobrania

 

Zarządzanie drogami gminnymi

Wniosek o usytuowanie ogrodzenia od strony drogi

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wykonanie zjazdu z drogi gminnej

 

Realizacja inwestycji

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działalność gospodarcza

Informacje i wnioski do pobrania

 

Podatki

Wymiar podatku i opłat

Formularze podatkowe

 

Gospodarka gruntami i lokalami

Informacje i wnioski do pobrania

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00