Sierpniowa misja gospodarcza

Od wczoraj do Uniejowa przybywają delegacje naszych partnerskich i zaprzyjaźnionych miast, które w piątek i sobotę (26-27.08) wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji „Lecznictwo uzdrowiskowe, ekoinnowacje, ekoinwestycje‟.

Przedstawiciele zagranicznych delegacji – władze samorządowe, pracownicy urzędów i instytucji oraz przedsiębiorcy gospodarczy pochodzą z: Łotwy, Azerbejdżanu, Finlandii, Rosji, Włoch oraz Szczyrku. Goście przyjeżdżają z okazji misji gospodarczej  realizowanej w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Punktem kulminacyjnym misji będzie udział gości w  Międzynarodowej Konferencji „Lecznictwo uzdrowiskowe, ekoinnowacje, ekoinwestycje‟ na zamku w Uniejowie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w dziedzinie ekoinwestycji i lecznictwa uzdrowiskowego. Zostaną poruszone zagadnienia: rozwoju turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej oraz perspektyw dla Polski i województwa łódzkiego w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii geotermalnej, a także możliwości zastosowania wody termalnej z Uniejowa do przetwórstwa spożywczego.

Podczas pobytu w Uniejowie uczestnicy zapoznają się z inwestycjami turystycznymi w regionie oraz wezmą udział w ostatnim w tym roku z wydarzeń kwiatowych w gminie Uniejów z cyklu „Spycimierskie Boże Ciało 2016”, jakim będzie układanie obrazu z pyłu kwiatowego przez włoskie stowarzyszenie „Infioritalia” z okazji odpustu w Wilamowie.

W lipcu br. w podobnym programie wizyty studyjnej gościliśmy delegacje z: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Węgier i Włoch.