25-lecie nadania Imienia i Sztandaru Szkole w Wieleninie

13 maja 2019 r. na kartach historii Szkoły Podstawowej w Wieleninie zapisze się jako dzień wyjątkowy. Tego dnia odbyły się obchody jubileuszowej, 25 – tej rocznicy nadania szkole imienia płk. pil. Szczepana Ścibiora.

Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną Mszą Św. w kościele pw. św. Jakuba i św. Doroty, której przewodniczył ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie. W świątyni zgromadzili się goście honorowi, między innymi: rodzina patrona, przedstawiciele władz, placówek oświatowych z terenu gminy, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie oraz okoliczni mieszkańcy.
W homilii zwrócono uwagę na sens nadania imienia. W czasach biblijnych imię wyrażało esencję i tożsamość danej jednostki. Natomiast przyjęcie imienia patrona oznaczało przejęcie jego postaw i cnót. Na podstawie życiorysu płk. pil. Szczepana Ścibiora, ks. Olszewicz przypomniał, czym są Bóg, Honor i Ojczyzna.

Po zakończeniu mszy, orszak prowadzony przez uniejowską Orkiestrę Dętą ZHP-OSP przemaszerował na plac przy szkole, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Dyrektor placówki Elżbieta Goszczyk powitała wszystkich zebranych, których obecność nadała uroczystości szczególny i podniosły charakter, a następnie w bogatym w treści przemówieniu odniosła się do osoby i istoty patrona oraz tego jak szkoła, w codziennej działalności, stara się realizować postawę i wartości przez niego wyznawane.

„Co roku uroczystości związane z nadaniem imienia i przekazaniem sztandaru są wyjątkowym świętem w kalendarzu imprez szkoły. W tym roku mają charakter szczególny. Jesteśmy dumni z wyboru naszego patrona. Ucząc się i pracując pod patronatem tak wyjątkowego człowieka, stajemy się ludźmi, którzy rozumieją znaczenie słów: ojczyzna i patriotyzm”.

Pani Dyrektor przybliżyła historię nadania szkole imienia, której inicjatorem był Józef Kaczmarek – ówczesny dyrektor szkoły, a obecnie Burmistrz Uniejowa. Nawiązała również do niedawno obchodzonej uroczystości nadania patronowi pośmiertnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta w uznaniu dla jego zasług na rzecz miasta Uniejów.

Podczas uroczystości nie brakowało życzeń, gratulacji, ciepłych słów oraz kwiatów i prezentów złożonych na ręce Pani Dyrektor. Jako pierwszy zabrał głos wnuk patrona – Rafał Sopyło, który wystąpił w imieniu rodziny: „Każda uroczystość, związana z uczczeniem imienia naszego dziadka, jest dla nas wielkim wzruszeniem. Dzięki temu jest on ciągle żywą postacią dla tutejszego społeczeństwa”. Niemal każdy z mówców podkreślał rolę szkoły, która obok rodziny jest głównym czynnikiem w kształtowaniu osobowości dziecka, a tym samym rolę patrona, wokół którego buduje się tradycję i wprowadza uczniów w świat wartości.
Wzruszającym momentem było wystąpienie Pana Piotra Kozłowskiego, który 13 kwietnia 1994 był uczniem wielenińskiej szkoły i jako pierwszy dzierżył poczet sztandarowy. Również w wieku dorosłym Pan Piotr przez wiele lat był związany ze szkołą, pracując jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, specjalne podziękowania popłynęły do zaprzyjaźnionych placówek i instytucji, które od lat wspierają działalność szkoły. Jako wyraz wdzięczności wręczono statuetki z tytułem „Przyjaciela Szkoły”, które trafiły m.in.: do członków rodziny patrona Ścibiora – Barbary Sopyło i Magdaleny Sopyłło, Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka, Banku Spółdzielczego w Poddębicach, firmy K-Flex Polska Sp. z o.o. w Wieleninie Kolonii i Wojskowej Akademii Technicznej.
Wreszcie, na zakończenie tej części programu, uczniowie uroczyście odnowili ślubowania, po czym delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod tablicą upamiętniającą bohaterskiego patrona.

Dalszą część obchodów jubileuszu, po krótkiej przerwie, stanowił pokaz artystyczny w wykonaniu uczniów. Był to patriotyczny występ słowno-muzyczny, podczas którego uczniowie zabrali widzów w podróż do przeszłości, prezentując losy patrona Ścibiora.
Na zakończenie obchodów wręczono nagrody w ramach konkursu poetyckiego o płk. pil. Szczepanie Ścibiorze, który zorganizowano w dwóch kategoriach – dla uczniów i absolwentów szkoły. Zaprezentowano również tomik poezji, wydany przy okazji jubileuszu, który zawierał wiersze uczniów i absolwentów wielenińskiej szkoły.

Uroczystość zamknęło wystąpienie Dyrektor Elżbiety Goszczyk, która raz jeszcze podziękowała wszystkim gościom za przybycie oraz wytrwałość, mimo dość chłodnej aury pogodowej i zaprosiła wszystkich na jubileuszowy tort.

W uroczystościach wzięli udział:

Rodzina patrona – Magdalena Sopyło – córka patrona, Rafał Sopyło – wnuk patrona, Maciej Sopyło – prawnuk, Anna Sopyło – prawnuczka, Antoni Sopyło- prawnuk, dr hab. Inżynier Marzena Tykarska, prorektor WAT, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki. Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Piotr Kozłowski, – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Stanisław Katusza – Radny Powiatu Poddębickiego, kpt. Radosław Cieślikowski – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Poddębicach, Bożena Michalska – Dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Poddębicach, Janusz Kosmalski, Wiceburmistrz Uniejowa, Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Uniejowie, Roman Dudkowski – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, Tadeusz Warych – Radny Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji, Witold Ochapski – Prezes Koła Łowieckiego „Gęgawa” w Uniejowie, Małgorzata Rosik – Komendant Hufca ZHP w Uniejowie, Bartłomiej Gröbner – Dyrektor Zarządzający K-Flex Polska Sp. z o.o. w Wieleninie Kolonii, Jacek Kurpik – Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa, Wiesław Skorka – Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Uniejowie i sołtys Stanisławowa, Urszula Urbaniak – Prezes Zarządu TPU i Uniwersytetu III Wieku, w Uniejowie, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie, Cecylia Józefiak – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział Uniejów, Robert Palka – p.o. Dyrektora Ośrodka Kultury w Uniejowie, Beata Szymczak – Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie, Jolanta Figurska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie, Andrzej Zielonka – Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Sebastian Bamberski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach, Marcin Przepióra – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze św. Małgorzaty reprezentowany przez Maksymiliana Milczarka – Kapelmistrza Orkiestry Wielenin, Jakub Pięgot – Kapelmistrz Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie, Marianna Polasińska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Spycimierzu, Romana Kozińska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Uniejowie, Edyta Miśkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilamowie, Rafał Wincenciak – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniejowie, Bogdan Marciniak – Prezes Jednostki OSP w Wieleninie, Sylwester Skonieczny – Prezes Jednostki OSP w Zaborowie, Wiesław Kozłowski – Prezes Jednostki OSP w Rożniatowie, Kamila Szymczak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wieleninie i Przewodnicząca Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina, Łukasz Warych – Prezes Jednostki OSP w Orzeszkowie, Teodora Kozińska – Przedstawicielka Komitetu Rodzicielskiego z czasów nadania szkole imienia, Mirosław Kolasa – sołtys Wielenina, Grzegorz Szafarz – sołtys Wielenina-Kolonii, Maciej Doliński – sołtys Brzezin, emerytowani nauczyciele: Irena Chmielecka, Cecylia Szafarz, Teresa Śmietańska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Henryka Olejnik – Mann, Wojciech Ircha – Przedstawiciel Komitetu Nadania Szkole Imienia