Ostatni sprzęt z projektu przekazano do szkół

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, 23 czerwca do trzech szkół w gminie Uniejów został przekazany ostatni zakupiony sprzęt w ramach realizowanego przez Gminę Uniejów projektu pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Urząd Marszałkowski w Łodzi, z uwagi na panującą sytuację w kraju, przedłużył termin zakończenia projektu do końca listopada br.

Sprzęt za kwotę 118 847,19 zł brutto, w postaci: 9 monitorów, 10 mobilnych szafek do przechowywania tabletów, 5 projektorów, 2 niszczarek i 2 urządzeń wielofunkcyjnych, wzbogacił wyposażenie szkół gminnych i posłuży uczniom oraz nauczycielom do nauki od nowego roku szkolnego. Łączna wartość zakupionych urządzeń wyniosła 731 796, 59 zł brutto.

Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie zeszłego roku od robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie. Koszt przeprowadzonych w szkołach prac wyniósł: w Uniejowie 23 985,00 zł brutto, w Wieleninie 24 477,00 zł brutto, natomiast w Wilamowie 15 744,00 zł brutto. W ramach projektu wyposażone zostały szkolne pracownie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli ze szkół z terenu gminy.

Szkolenia m.in. na temat „Stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy” poprowadziła Firma B-Consulting, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

 

Projekt pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

MP