45-lecie Hufca ZHP Uniejów

W minioną sobotę, Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie obchodził jubileusz 45-lecia działalności. Nie zabrakło wspomnień, gratulacji, podziękowań i wspólnej zabawy.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w uniejowskiej kolegiacie. Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni pomaszerowali spod budynku Hufca, na boisko przy Szkole Podstawowej w Uniejowie, aby uczestniczyć w dalszych obchodach jubileuszu.

 

Centralnym punktem obchodów był uroczysty apel, w którym udział wzięli: zuchy, harcerze, instruktorzy, byli komendanci, władze Hufca ZHP Uniejów, instruktorzy seniorzy, zaproszeni goście oraz sympatycy i przyjaciele Hufca. Wśród nich znaleźli się: hm. Natalia Patorska-Grzelewska – Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Danuta Pecyna – Radna Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, pw. Piotr Kozłowski – Dyrektor SP w Uniejowie, hm.  Andrzej Zielonka – Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Stemplewie, Edyta Miśkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie, Marta Pajor – Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, Jadwiga Tylki – Skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, dh. Tomasz Krysztofiak – Zastępca Naczelnika OSP Uniejów,  phm. Janusz Wilkowiecki – Komendant Hufca ZHP Doliny Pilicy wraz z przedstawicielami drużyn oraz pw. Adam Adamski – członek Hufca ZHP Brzeziny wraz z drużyną.

Uroczysty apel był okazją do przypomnienia historii harcerstwa w Uniejowie, a ta swój początek miała już w roku 1916.  Pięćdziesiąt dziewięć lat później, tj. w roku 1975, w Uniejowie powołano Komendę Hufca ZHP. Jego pierwszym komendantem został Henryk Brzeski a zastępcą Wiesław Winnicki.  Późniejszymi komendantami byli:

  • Regina Jaworska (1977-1979)
  • hm. Marian Pięgot (1979 – 2007)
  • pwd. Sylwia Wojtczak (2007-2011)
  • hm. Barbara Zwolińska (2011-2015)
  • phm. Małgorzata Rosik (2015-1919)
  • hm. Piotr Łukasiewicz (1919-2020)
  • pwd. Adam Pakuła (od 2020r.)

Szczególną datą w historii uniejowskiego harcerstwa był rok 1986, kiedy to Hufiec zdobył imię Marii Konopnickiej i uzyskał swój sztandar.

Jubileusz stał się doskonałą okazją do wręczenie medali osobom, które przez wiele lat działały w Hufcu, przyczyniały się do jego rozwoju oraz były przyjaciółmi uniejowskiego harcerstwa. Wśród wyróżnionych znalazł się Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, który otrzymał Złoty Medal „Zasłużony dla Hufca ZHP Uniejów” oraz „Złotą Odznakę z Okazji Jubileuszu Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie”. Szczególne wyróżnienie powędrowało do druhny phm. Małgorzaty Rosik, która z rąk Komendantki Łódzkiej Chorągwi, otrzymała Brązową Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa osiągnięć Hufca na przestrzeni 45 lat istnienia, która zorganizowana została na szkolnym korytarzu.

Na tę wyjątkową okoliczność środowisko harcerskie przygotowało program artystyczno-muzyczny. Nie zabrakło występu Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie oraz pieśni i wierszy w wykonaniu zuchów i harcerzy.

Obchody 45-lecia Hufca ZHP Uniejowie odbyły się we współpracy z Samorządem Miasta i Gminy Uniejów, Miejsko –Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową w Uniejowie oraz były współfinansowane przez P.G.K. TERMY UNIEJÓW Spółka z o. o.