Bulwary nadwarciańskie coraz bliżej: są wszystkie pozwolenia, teraz czas na ogłoszenie przetargu

Samorząd gminy Uniejów zawarł porozumienie z Zarządem Wspólnoty Pastwiskowej, dzięki któremu będzie możliwa budowa ścieżki rowerowej na gruntach położonych przy rzece Warcie, na odcinku: od mostu – w stronę Leśnika. Gmina ma też zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na umieszczenie w pobliżu mostu (na drodze krajowej nr 72) zejścia z ulicy Łęczyckiej w dół, na teren wyznaczony pod budowę bulwarów.

– Czekamy już tylko na pozwolenie na budowę – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

Warto podkreślić, że wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, uwzględniająca kompleksową przebudowę obu brzegów rzeki, to przedsięwzięcie rzędu nawet kilkunastu milionów złotych. Na budowę turystycznej infrastruktury i zagospodarowanie terenu wzdłuż Warty, Samorząd pozyskał 11 mln zł unijnego wsparcia.

Koncepcja zagospodarowania miejskiego odcinka brzegu rzeki Warty zakłada budowę wyniesionej ścieżki pieszo – rowerowej, przy której znajdą się miejsca przeznaczone do wypoczynku i rekreacji, punkty widokowe oraz schody z zejściem do wody.

W projekcie terenów rekreacyjnych nad rzeką znalazły się: unikatowe na skalę kraju ławki ze stali nierdzewnej, podgrzewane wodą termalną; kino letnie; szlak rekreacyjny „Bose stopy”; przystań kajakowa; place zabaw; siłownia terenowa; fontanny z wodotryskami i mini-tężnie z woda geotermalną; tarasy i punkty widokowe; skarpy z siedziskami; pomosty; instalacja „Wodny krąg” czy ścieżka edukacyjna.

Ciekawym elementem małej architektury w projekcie bulwarów są ławki podgrzewane wodą geotermalną.

Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w sercu uzdrowiska termalnego, w miejscu objętym ochroną układu historycznego, obiektów zabytkowych i panoramy miasta z jednej strony oraz ograniczeniami środowiskowymi z drugiej, przygotowanie dokumentacji projektowej bulwarów poprzedziły badania terenowe i konsultacja ostatecznego kształtu projektu w kilku różnych instytucjach

Teren uwzględniony w projekcie leży w granicach stref uzdrowiskowych „A” i „B”  oraz strefie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mamy tu obszar specjalnej ochrony NATURA 2000, a na terenie Parku Zamkowego nadzór konserwatora, ponieważ ponad stuletni, bezcenny starodrzew jest zarejestrowany na liście zabytków – wylicza Burmistrz Uniejowa. – Do tego dochodzi lokalizacja inwestycji w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Proszę zwrócić uwagę jak wiele wątków należy uwzględnić na etapie samego tylko projektu!

Efektem kilkuletnich starań oraz znaczących nakładów finansowych uniejowskiego Magistratu, jest obszerna dokumentacja projektowa wraz z kompletem pozwoleń na budowę. Teraz pozostaje znaleźć wykonawcę zadania, który podejmie się budowy bulwarów za „rozsądną” cenę. Czy satysfakcjonująca Samorząd oferta trafi do Uniejowa? Tego dowiemy się dopiero na drodze przetargu, który jest obecnie opracowywany i już niebawem zostanie ogłoszony przez Urząd Miasta w Uniejowie.

Nowoczesne oświetlenie sprawi, że spacerujący po zmroku mieszkańcy będą się czuli bezpieczniej. Rozmieszczenie źródeł światła zostało zaplanowane tak, aby wyłaniająca się z mroku linia brzegowa rzeki oraz deptak podkreślały charakter tego wyjątkowego miejsca.