Susza niszczy uprawy

To będzie ciężkie lato dla rolników. W wielu regionach Polski ziemia jest wyschnięta, a brak deszczu i upały przyspieszyły wegetację roślin, przez co bardzo wiele z nich usycha, zanim jeszcze wyda plony. W związku ze suszą, ruszyła procedura związana z szacowaniem szkód w gminie Uniejów, którą obarczono samorządy, co wygenerowało w urzędach dodatkowe zadania.

Upał i susza zakłóciły właściwy cykl rozwoju i dojrzewania roślin. Brak opadów lub ich niewystarczająca ilość sprawiły, że bardzo szybko zaczęto mówić o klęsce suszowej. Gmina Uniejów pod tym względem nie stanowi wyjątku. Zgodnie z rozporządzeniem, rolnicy mogli złożyć wnioski o oszacowanie szkód dołączając do nich pisma o dopłaty obszarowe, które składali wcześniej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze względu na krótki, odgórnie ustalony termin składania dokumentów, który upłynął 15 lipca br., należało podjąć natychmiastowe działania; sołtysi poinformowani o bieżącej sytuacji błyskawicznie dotarli z tą informacją do mieszkańców poszczególnych miejscowości – za co należą się im serdeczne podziękowania.

Następnie powołano komisję ds. oszacowania strat w następującym składzie: przewodniczący: Urszula Łukasik (Urząd Miasta w Uniejowie), z-ca przewodniczącego : Joanna Kubacka (Urząd Miasta w Uniejowie), członkowie: Anna Urbaniak (Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach), Tomasz Miłosz (Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w łodzi), Adrian Sobczyński (Urząd Miasta w Uniejowie), Agnieszka Solińska (Urząd Miasta w Uniejowie), Andrzej Gawłowski (Urząd Miasta w Uniejowie). Przed komisją trudne zadanie; do Urzędu Miasta wpłynęło blisko 690 wniosków, a więc dwa razy tyle, co w roku ubiegłym. Należy przy tym uwzględnić fakt, że liczba działek w przedstawionych wnioskach znacznie przewyższa sumę samych wniosków.
Ponadto, na gminie spoczywa obowiązek nie tylko sama ocena wniosków, ale również sprawdzenie każdej działki, a okres weryfikacji został skrócony do jednego miesiąca – powoduje to konieczność wykonania wszystkich działań w trybie pilnym, co stanowi poważne obciążenie dla pracowników i wymusza oddelegowanie do pomocy przy ocenie wniosków pracowników z innych działów.

Jak wynika ze złożonych wniosków, dotknięte klęską są zboża ozime, jare, rzepak oraz użytki zielone. Szacunkowa powierzchnia upraw, na których susza dokonała w tym roku zniszczeń wynosi ok. 7200 ha. Monitoring suszy (prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach) pokazuje, że objęte klęską uprawy występują na glebach pierwszej i drugiej kategorii, które stanowią większość obszaru upraw rolnych na terenie naszej gminy. Każda z działek, które ujęto w złożonych przez właścicieli gospodarstw wniosków musi zatem zostać sprawdzona pod względem kategorii gleby.

Obecnie pracownicy Urzędu pracują nad weryfikacją wniosków i oszacowaniem strat, kolejnym etapem będzie sporządzenie stosownych protokołów. Jest to praca, która wymaga zaangażowania czasowego – nie da się jej przy obecnych warunkach przyspieszyć. Niestety, w tym roku nie ma już czasu, aby zmieniać procedury w związku z pomocą dla poszkodowanych gospodarstw, ale na pewno warto wyciągnąć wnioski z myślą o problemach, które mogą wystąpić w przyszłości. Zmieniający się klimat, coraz częściej występujące niekorzystne warunki atmosferyczne a także analiza raportów z lat ubiegłych, które pokazują tendencję zwyżkową skali zjawiska, każą myśleć, że problem suszy z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić również w latach następnych. W związku z tym warto by pomyśleć o powołaniu np. specjalnych zespołów kompetencyjnych do oceny sytuacji. Praca takiego zespołu byłaby jak najbardziej wskazana, gdyż odciążyłaby same gminy, które nie posiadają zasobów pracowniczych do choćby dokonywania szczegółowych klasyfikacji gleb i ich ocen.
Biorąc pod uwagę powyższe, pracownikom Urzędu Miasta w Uniejowie tym bardziej należą się szczególne podziękowania, za czas, poświęcenie i ogrom wykonywanej pracy.