Co to jest niska emisja i jak jej przeciwdziałać?

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m.

Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń.

Przyczyny niskiej emisji:

– ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci,

– korzystanie z przestarzałych pieców,

– nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,

– emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy,

– mała popularność odnawialnych źródeł energii.

Konsekwencje

Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, nowotworów (w tym raka płuc).

Nie tylko zdrowie pojedynczych ludzi jest narażone w wyniku długiej ekspozycji na niską emisję. Powoduje ona także m.in. zmiany klimatyczne na całym świecie, kwaśne deszcze, przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad budynków (w wyniku osadzania się na nich dwutlenku siarki).

Sposoby ograniczania niskiej emisji

– podłączenie mieszkań i budynków do sieci gazowej i cieplnej.

– wymiana pieca na bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska.

– korzystanie z węgla wysokokalorycznego (o wysokiej wartości opałowej) – to nie tylko    bardziej ekologiczne, ale także tańsze.

– oszczędzanie energii i zaplanowanie termomodernizacji domu (np. wymiany grzejników, okien, ocieplenia ścian).

– wybranie odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna lub wiatrowa, geotermia).

– wyłączanie silnika w samochodzie, kiedy tylko jest to możliwe, np. czekając na przejazd pociągu.

– stosowanie carpoolingu , czyli wspólnych dojazdów do szkoły lub pracy w celu ograniczenia liczby samochodów na ulicach.

– stosowanie zasady jazdy ekologicznej, np.: hamuj silnikiem, nie przewoź zbędnego obciążenia, sprawdzaj ciśnienie w oponach, unikaj podróży samochodem na trasach poniżej 7 km.

Pamiętaj, nie spalaj śmieci! Spalanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi podlega karze grzywny do 5 000 zł (Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).