Darmowy prąd ze słońca!

30 sierpnia 2019 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do programu „Mój prąd”. Środki przewidziane na ten cel wynoszą 1 mld zł i przeznaczone są dla osób fizycznych, które w swoich gospodarstwach domowych zainstalują panele fotowoltaiczne.

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które poniosły koszty na rzecz instalacji PV od dnia ogłoszenia programu, czyli 23.07.2019r. (brana pod uwagę jest data opłacenia faktury, a nie jej wystawienia).

Do programu można zgłosić jedynie te instalacje fotowoltaiczne, które nie zostały zakończone przed ogłoszeniem naboru. Oznacza to, że instalacja nie mogła być przyłączona przez Operatora systemu dystrybucyjnego przed 30.08.2019 r.

Dotację można uzyskać w przypadku, gdy ilość wyprodukowanej przez instalację energii mieści się w przedziale od 2 do 10 kWp.

Pomoc finansowa, jaką można uzyskać w formie dotacji, stanowi 50% wartości instalacji fotowoltaicznej, lecz nie może być wyższa niż 5000 zł.

Wnioski w ramach I naboru są przyjmowane od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku.

Więcej szczegółowych informacji o programie znajdziesz tutaj.

(A.Ol.)