Rozbudowa sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła rozbudowę gazociągu w Wieleninie, który będzie ciągnięty do Stemplewa w Gminie Świnice Warckie. To kolejny etap rozbudowy sieci gazowej w Gminie Uniejów, co pozwoli mieszkańcom podłączyć się do sieci i korzystać z dostaw gazu ziemnego.

Wykorzystanie niskoemisyjnego surowca może doprowadzić do znaczącego ograniczenia emisji m.in. dwutlenku węgla, ale także innych związków zanieczyszczających powietrze, co ma znaczący wpływ na samopoczucie i zdrowie mieszkańców.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na zmianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny mogą ubiegać się o dofinansowanie z rządowego Programu „Czyste Powietrze”, przy czym należy pamiętać, iż wszelkie poniesione opłaty za przyłącze oraz faktury za zakup pieca i instalacji muszą być poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie. Jedynie koszty dokumentacji projektowej mogą być poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków ma charakter ciągły. Na dzień dzisiejszy złożono już 34 wnioski o warunki przyłączenia, pomoc w wypełnieniu wniosku i szczegółowych informacji można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Orzechowej 6. lub pod nr. tel. 538 810 414.