Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę”

Dobra wiadomość dla szkół z terenu naszej gminy. Wszystkie placówki otrzymały dofinansowanie przyznane przez Ministra Czarnka na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu pn. „Poznaj Polskę”.

 

Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek podpisał w sierpniu komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Program przewiduje organizowanie wycieczek jednodniowych, dwudniowych i trzydniowych w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I-III, IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego i naukowego.

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna pula 15 mln zł. Środki ministerialne pokryją do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, które obejmą koszty przejazdu, bilety wstępu, przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Do programu zgłosiły się i zostały zakwalifikowane szkoły podstawowe z terenu gminy Uniejów. Szkoła Podstawowa w Uniejowie, otrzymała łącznie 15 000 zł dofinansowania, które rozdysponuje na dwie wycieczki. Na jedną z nich uczniowie klas I-III pojadą do Torunia, gdzie zwiedzą m.in. Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. W ramach drugiego, dwudniowego wyjazdu, uczniowie klas IV-VIII odwiedzą Warszawę z uwzględnieniem Zamku Królewskiego, Wilanowa, Łazienek i Centrum Nauki „Kopernik”.

Również Szkoła Podstawowa w Wilamowie otrzyma dofinansowanie na dwie wycieczki w łącznej kwocie 16 224 zł. Młodsi uczniowie z klas I-III wyjadą na jeden dzień do stolicy, gdzie odwiedzą wspomniane Centrum Nauki „Kopernik” oraz Centrum pieniądza NBP. Z kolei starsi uczniowie wyjadą na trzy dni na Kielecczyznę, gdzie wśród planowanych atrakcji zwiedzą Zamek w Chęcinach, Muzeum Żeromskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku oraz zespół Opactwa Cystersów w Wąchocku.

W przypadku Szkoły Podstawowej w Wieleninie, przyznano wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. zł. na jedną, dwudniową wycieczkę dla uczniów klas IV-VIII. W planie zwiedzania jest Toruń z uwzględnieniem najważniejszych obiektów historycznych, takich jak: Zamek Krzyżacki, Brama Klasztorna, Dom Mikołaja Kopernika, Planetarium i Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. Zaplanowano także wizytę w Bydgoszczy, m.in. w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego.

Składam podziękowania na ręce Ministra Czarnka za uwzględnienie naszych szkół w projekcie. Bezpośrednie poznawanie ludzi, miejsc, ich historii jest czymś, czego nie da się przekazać na lekcji w sali, mimo najlepszych edukacyjnych przyborów – mówi burmistrz Kaczmarek.

Wycieczki odbędą się jeszcze w tym roku, w terminie do 15 grudnia 2021 r. Nie pozostaje nic innego jak życzyć uczniom przyjemnych wojaży i owocnego „Poznawania Polski”.

A,Ow,

foto: SP w Uniejowie