Dotacje do wapnowania gleby

Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz poprawić stan gleby poprzez wapnowanie? Możesz ubiegać się o dofinansowanie.
W ramach ogólnopolskiego projektu regeneracji środowiskowej gleb będzie udzielana dopłata na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska poprzez wapnowanie.

Warunki otrzymania dofinansowania
Kluczowym warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie aktualnego badania gleby, a więc datowanego nie później niż na styczeń 2017. W przeciwnym wypadku należy wykonać je powtórnie. Z dotacji będą mogli skorzystać rolnicy, którzy posiadają użytki rolne o pH gleby poniżej lub równej 5,5.
Koszt pełnej analizy (fosfor, magnez, potas i pH) wraz zalecaną dawką wapna wynosi 15,25 zł, natomiast analiza skrócona (pH) wraz zalecaną dawką odpowiednio 10,14 zł. Badanie można przeprowadzić w Okręgowej stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi (ul. Zbocze 16A) lub dostarczając próbki pracownikowi terenowemu Powiatu Poddębickiego Sławomirowi Stelmasiakowi (tel. 603 870 681)

Kwoty dofinansowania
• dla gospodarstw o powierzchni do 25 ha użytków rolnych do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego CaO (tlenku wapnia);
• dla gospodarstw o powierzchni od 25 do 50 ha do 200 zł/t CaO;
• dla gospodarstw od 50 do 75 ha użytków rolnych do 100 zł/t CaO.
Do kosztów kwalifikowanych będą zaliczane koszty wapna nawozowego lub środków wapnujących. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów transportu ani rozsiewania wapna. Kwalifikowalność kosztów obejmuje faktury wystawione w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku.

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2019 r. we wspomnianej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi (OSCh-R) lub poprzez pracownika terenowego. Dofinansowanie będzie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zachęcamy do śledzenia strony www.schr.gov.pl, na której niebawem ukaże się więcej szczegółów.