Dzień Dziecka w Wilamowie

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbył się w tym roku dopiero 7 czerwca. Opóźnienie spowodowały dmuchańce, które p. Dyrektor zamówiła dla uczniów. Po tym, jak najmłodsi ochoczo wystartowali na boisko, gdzie ustawione były atrakcje, trzeba przyznać, że warto było czekać.

W organizację dziecięcego święta włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich z Wilamowa. Panie częstowały goframi i pizzerakmi, a także poprowadziły warsztaty plecenia wianków z polnych kwiatów. Zarówno w czasie przygotowań, jak i w trakcie imprezy organizatorom pomagali rodzice, którzy czuwali nad bezpieczeństwem hulających na dmuchańcach dzieci. Podziękowania należą się także Ewelinie Wilczyńskiej, która zajmowała się malowaniem twarzy.

 

Dzień Dziecka był okazją do wręczenia nagród w konkursach ekologicznych.

 

Konkurs Fotograficzny „Problem z odpadami – dzikie wysypiska śmieci”


Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VIII z terenu naszej gminy. Celem konkursu było aktywne oraz badawcze podejście do ochrony środowiska i przyrody poprzez wytropienie dzikiego wysypiska śmieci i sfotografowanie go. Komisja spośród otrzymanych prac przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
I. Maja Gapsa (Wilamów)
II. Nikolina Polipowska (Wilamów)
III. Agnieszka Bamberska (Wilamów), Tomasz Cichomski (Wielenin)
Wyróżnienia: Amelia Józefowicz, Wiktoria Stołowska (Wilamów)

 

Szkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej


Celem festiwalu była popularyzacja proekologicznych postaw dzieci i młodzieży wyrażana poprzez własną ekspresję czyli piosenkę oraz promowanie treści ekologicznych poprzez działalność artystyczną i dobrą zabawę. W Festiwalu Piosenki Ekologicznej dzieci prezentowały na wysokim poziomie swoje umiejętności wokalne w trzech kategoriach wiekowych: pierwsza kategoria – klas P, druga kategoria  klasy I-III i trzecia kategoria klasy IV-VIII.
Jeden lub kilku uczestników mogli wykonać jedną piosenkę o tematyce ekologicznej. Utwory można było wykonywać a capella, półplayback lub z własnym akompaniamentem. Oceniając występy dzieci, jury brało pod uwagę: muzykalność, interpretację utworu, wartość artystyczną prezentacji i dobór repertuaru.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich utworów przyznała:
W pierwszej kategorii – przedszkole
wyróżnienie: Aleksandra Skiera i Oliwia Pacześna
W drugiej kategorii – klasy I-III
I. Cyprian Kowalczyk
II. Amelia Spytkowska, Filip Warych
III. Elżbieta Maruszak
W trzeciej kategorii – klasy IV-VIII
I. Zuzanna Adamczyk
II. Martyna Paczesna, Maja Gapsa
III. Monika Rogacka

 

Gminny Konkurs Plastyczno-Techniczny „Coś z niczego” dla klas I-III


Celem konkursu było: szerzenie troski o środowisko naturalne wśród dzieci oraz wykorzystanie łatwo dostępnych materiałów ekologicznych  i surowców wtórnych do wytworzenia ciekawych zabawek. W trakcie oceniania prac i wyłaniania laureatów komisja brała pod uwagę: oryginalność interpretacji tematu, kompozycję, samodzielność i staranność wykonania prac oraz różnorodność użytych materiałów. Komisja stwierdziła duże zainteresowanie konkursem oraz wysoki poziom artystyczny prezentowanych prac. Ocena i wyłonienie laureatów spośród tak dużej ilości dostarczonych na konkurs prac, gdzie każda jest niepowtarzalna i ma swój urok, była bardzo trudna. Wzięto pod uwagę indywidualność, oryginalność, pomysłowość.

Komisja dokonała wyboru następujących prac i przyznała miejsca:
I. Ewa Tomaszewska, Amelia Spytkowska (Wilamów)
II. Marcel Kwieciński, Szymon Kęcel (Uniejów)
III. Kacper Pizulski (Spycimierz), Alan Palka (Wilamów)
Wyróżnienia: Wojciech Wilczyński (Wilamów), Igor Ilski (Spycimierz), David Pietrzak (Wilamów)

Wszyscy zwycięzcy oraz uczniowie wyróżnieni za udział w konkursach ekologicznych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej Odpady segregujesz – Ziemię ratujesz!