Fotowoltaika jednak bez dofinansowania

Projekt dotyczący zastosowania odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) jednak nie zostanie sfinansowany środkami unijnymi. Gmina Uniejów podkreśla, że wykorzystała wszystkie możliwe procedury.
Dbałość o środowisko nie ogranicza się jedynie do cieszącego się popularnością trendu. To także obowiązek, a wkrótce być może nagląca potrzeba za sprawą poważnych zmian klimatycznych, których efektem są m.in.: susze i powodzie. Dla wszystkich, którzy chcą być „eko”, fotowoltaika jest nowoczesnym rozwiązaniem polegającym na przekształcaniu światła słonecznego w energię elektryczną. Charakterystyczne baterie słoneczne na dachach domów wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na prąd, którego produkcja odbywa się w zgodzie ze środowiskiem.
Gmina Uniejów, mając na uwadze zainteresowanie mieszkańców w/w źródłem energii, przedłożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów”, w ramach konkursu na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W skali województwa łódzkiego złożonych zostało ok. 300 projektów. Zarząd Województwa Łódzkiego objął dofinansowaniem tylko 41 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 88 mln. Niestety, po wyczerpaniu wszystkich możliwości odwoławczych, uniejowski wniosek nie został wybrany do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Jednocześnie z uwagi na dalsze duże zainteresowanie mieszkańców realizacją inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, Gmina Uniejów informuje, że będzie czyniła dalsze starania o pozyskanie dofinansowania na realizację tego typu inwestycji w ramach środków krajowych jak i unijnych. Jak powiedział burmistrz Józef Kaczmarek podczas ostatniego, XIV Posiedzenia Rady Miejskiej, pozyskiwanie środków na realizację inwestycji często wymaga czasu i cierpliwości, czego przykładem jest choćby budowa ronda, której dokumentacja została wykonana już kilka lat temu, a dopiero teraz możliwe było przeprowadzenie prac.

W związku z powyższym wszystkie osoby, które były uczestnikami projektu i chcą dalej w nim pozostać proszone są o potwierdzenie tego faktu na piśmie do dnia 30 września 2019 r. w Urzędzie Miasta w Uniejowie – Biuro Podawcze.
Osoby, które chcą zrezygnować z dalszego udziału w projekcie, również proszone są o złożenie do 30 września 2019 r. pisemnej informacji.
Wzór pisma potwierdzającego udział w projekcie, a także wzór pisma o rezygnacji z udziału w projekcie jest możliwy do pobrania na stronie www.uniejow.pl lub w pok. nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie lub w Punkcie Obsługi Klienta na ul. Orzechowej nr 6, pok. 38 (II piętro).

Wnioski do pobrania dostępne są poniżej:

(AO)