Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi

W dniu 26 czerwca 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Uniejów a przedstawicielami Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w obrębie miejscowości Czepów.

Zarząd Województwa Łódzkiego przydzielił środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Poinformował o tym na konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego odpowiedzialny za rolnictwo.

Na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przyznanych zostało 21 mln 72 tys. 546 zł. Za te środki zostanie przebudowanych łącznie ok. 119 km dróg.

Nowoczesny sprzęt maszynowy wymaga drogi szerokiej i utwardzonej.  Jest to działanie, które poprawi jakość życia i pracy zarówno rolnikom, jak i wszystkim tym osobom, które będą chciały, np. dojechać i zakupić produkty bezpośrednio u rolnika – mówił marszałek Andrzej Górczyński.

Przyznana przez zarząd województwa łódzkiego kwota pokryje oczekiwane dofinansowanie wszystkich 143 złożonych wniosków. Jednym z beneficjentów jest Gmina Uniejów, która otrzymała wsparcie w wysokości 180 tys. zł na realizację inwestycji w miejscowości Czepów. Dotacja pozwoli wyremontować odcinek o długości 0,63 km położony w pobliżu byłej gorzelni i prowadzący do zabudowań mieszkalnych.

 

 

Założenie projektowe przewiduje poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu oraz poprawę estetyki przestrzeni. Zakres prac obejmie:

–  rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
–  wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego
–  wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
–  wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
–  ułożenie w-wy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
–  wykonanie poboczy
–  roboty wykończeniowe

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

A.Ow.

Fot. udostępniono z uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.