Grant na termomodernizację

Gmina Uniejów informuje, że podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny”.

Zakres realizacji projektu przewiduje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej dla budynków OSP w miejscowościach Człopy, Góry, Brzeziny oraz budynku byłej kaplicy w Rożniatowie.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Uniejów poprzez termomodernizację budynku strażnicy OSP w Człopach, budynku strażnicy OSP w Górach, budynku strażnicy OSP w Brzezinach i budynku byłej kaplicy w Rożniatowie.

Cele pośrednie zostały określone jako:

• Zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię budynków
• Redukcja emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery
• Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi
• Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
• Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynków
• Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku

Efektem realizacji projektu będzie termomodernizacja budynków, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii.
Okres realizacji projektu: 2020 – 2022

Całkowity koszt projektu: 1 517 787,21 zł, z czego EFRR: 853 756,49 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.