I miejsce w Rankingu Samorządów dla Gminy Uniejów za najlepsze wykorzystanie środków unijnych

Wczoraj w Jarocinie odbyła się gala wręczenia nagród w Rankingu Samorządów 2017, który już po raz trzynasty przygotowała redakcja „Rzeczpospolitej”. Gmina Uniejów na przestrzeni tych 13 lat kilkukrotnie znalazła się w gronie liderów zestawienia najlepszych polskich samorządów, w tym aż pięć razy na podium, w kategorii Gmin Miejskich i Miejsko – Wiejskich. Podczas wczorajszej uroczystości okazało się, że swój wynik powiększyliśmy o kolejne zwycięstwo!

Od lat zestawienie gmin przygotowywane przez „Rzeczpospolitą” jest źródłem informacji o aktualnej kondycji samorządów, omawiając ją ujęciu społeczno – demograficznym, ekonomicznym czy gospodarczym. Miejsce na tej prestiżowej liście to wypadkowa działań władz lokalnych na różnych polach funkcjonowania miasta czy gminy. Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżniono te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.

Ranking „Rzeczpospolitej” wskazuje ponadto te samorządy, które wyróżniają się na polu wykorzystania środków unijnych. W tym roku – w ramach oddzielnej kategorii – nagrodzono te miasta i gminy, które uzyskały największe dochody z funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz podpisały nowe umowy na dotacje z funduszy strukturalnych. Statuetki za pierwsze 3 miejsca otrzymały kolejno: Rybnik, Ruda Śląska i Opole (spośród miast na prawach powiatu); Uniejów, Krynica Morska i Nowa Sól (zestawienie Gmin Miejskich i Miejsko – Wiejskich); a także: Cedry Wielkie, Wilkowice i Przywidz (Gminy Wiejskie). Nagrodę za pierwsze miejsce dla Uniejowa odebrał, podczas czwartkowej gali w Jarocinie, Wiceburmistrz Piotr Majer.

W tegorocznym Rankingu Samorządów Gmina Uniejów zajęła I miejsce w kategorii Gmin Miejskich i Miejsko-Wiejskich za pozyskanie największej ilości środków unijnych na zrealizowane inwestycje oraz w ramach podpisanych umów o dofinansowanie kolejnych projektów.

W tegorocznym Rankingu Samorządów Gmina Uniejów zajęła I miejsce w kategorii Gmin Miejskich i Miejsko-Wiejskich za pozyskanie największej ilości środków unijnych na zrealizowane inwestycje oraz w ramach podpisanych umów o dofinansowanie kolejnych projektów.

JAK POWSTAJE RANKING

Ocenie podlegają wskaźniki wynikające ze sprawozdań budżetowych oraz dane udostępnione wcześniej przez samorządy. Zasady i metodologię Rankingu Samorządów ustala jego kapituła, której przewodniczącym jest były premier Jerzy Buzek. Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane jest w podziale na trzy główne kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie (kategoria, w ramach której oceniany jest zawsze nasz samorząd) oraz gminy wiejskie. Co do zasady w rankingu nie jest uwzględniana Warszawa, ze względu na jej wielkość i inny ustrój prawny.

Ranking ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie analizie poddaje się sprawozdanie budżetowe wszystkich gmin i miast w Polsce. Po przeliczeniach 250 gmin miejskich i wiejsko-miejskich, 250 gmin wiejskich, które uzyskały najlepsze wyniki, oraz wszystkie miasta na prawach powiatu kwalifikują się do II etatu. Do tych gmin zostają przesłane ankiety z zestawem 37 pytań. W tym roku do rankingu głównego wcielone też zostały pytania, które wcześniej zadawano w ramach Rankingu Innowacyjny Samorząd.

RANKING SAMORZĄDÓW POZYSKUJĄCYCH DOTACJE Z UE

W rankingu samorządów pozyskujących dotacje z UE, miasta i gminy oceniano wykorzystując dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Zestawienie powstało na podstawie informacji o przychodach z funduszy UE oraz na podstawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. W przypadku danych z Ministerstwa Rozwoju wzięto pod uwagę jedynie wartość dofinansowania unijnego bez wkładu krajowego. Analizując nowe umowy o dofinansowanie, tak jak w ostatnich 6 latach, kapituła konkursu brała pod uwagę dane za ostatni rok, czyli tym razem 2016. Ocena uwzględniała także dotacje pozyskane przez spółki komunalne, w których samorząd ma co najmniej 51 proc. udziałów.

W stosunku do poprzednich rankingów, Kapituła wprowadziła zmiany w zasadach przyznawania punktów. Co prawda w 2016 r., tak jak i w 2015 r., gmina mogła maksymalnie uzyskać 100 pkt, ale zmieniły się wagi. W tegorocznej edycji samorządy otrzymywały: 70 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie zawartych w 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 20 pkt za wartość wykazanych w budżecie za  2016 r. dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz 10 pkt za liczbę projektów skierowanych do realizacji w 2016 r.

Gmina Uniejów z liczbą punktów 97,91 na 100 możliwych do zdobycia zdeklasowała pozostałe samorządy w kategorii Miasta i Gminy Miejsko - Wiejskie. Źródło grafiki: Rzeczpospolita nr 273 z dnia 24 listopada 2017 r.

Gmina Uniejów z liczbą punktów 97,91 na 100 możliwych do zdobycia zdeklasowała pozostałe samorządy w kategorii Miasta i Gminy Miejsko – Wiejskie. Źródło grafiki: dziennik „Rzeczpospolita” nr 273 z dnia 24 listopada 2017 r.

UNIEJÓW Z WYNIKIEM 98 / 100 PKT!

Nasza gmina, osiągając pułap niemalże 100 procent punktów możliwych do zdobycia, uplasowała się na I miejscu Rankingu Gmin Miejskich i Miejsko – Wiejskich, wyprzedzając m.in. Krynicę Morską (2), Aleksandrów Łódzki (10) czy Malbork (8).  Dokładny wynik, który pozwolił nam wygrać to 97,91 punkta, przyznawanych według zasad opisanych w poprzednim akapicie. Wartość umów podpisanych w 2016 r., w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła 5.739,00 zł, natomiast wysokość środków unijnych w budżecie w tym samym roku to 855,00 zł – również w przeliczeniu na mieszkańca. Bardzo dobrym wynikiem, a właściwie najlepszym spośród kandydatów, możemy pochwalić się w ocenianej części: liczba nowych projektów, których gmina Uniejów rozpoczęła aż 7. Wśród nich wymienia się m.in. budowę przedszkola integracyjnego, przebudowę i rozbudowę zabytkowej starej plebanii z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę publiczną, ponadto trwają prace projektowe na budowę bulwarów nadwarciańskich. Wszystkie te projekty, warte łącznie 24,5 mln zł, mają zostać zakończone w latach 2019 – 2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na te przedsięwzięcia wyniesie ok. 15 mln zł.

Wśród planowanych inwestycji ważne miejsce zajmują projekty związane z poprawą życia mieszkańców, takie jak rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej czy instalacji fotowoltaicznych. Pierwsze inwestycje mogą ruszyć już w przyszłym roku, a ich realizacja będzie trwała ok 2-3 lat. Imponująca jest kwota, jaką Samorząd zamierza przeznaczyć na te działania, łącznie koszt realizacji projektów infrastruktury dla mieszkańców gminy może wynieść ok. 60 mln zł.

W województwie łódzkim jesteśmy jedynym nagrodzonym w tegorocznym Rankingu samorządem. Źródło grafiki: dziennik "Rzeczpospolita" nr 273 z dnia 24 listopada 2017 r.

W województwie łódzkim jesteśmy jedynym nagrodzonym w tegorocznym Rankingu samorządem.
Źródło grafiki: dziennik „Rzeczpospolita” nr 273 z dnia 24 listopada 2017 r.