II Seminarium poświęcone tradycji układania kwietnych dywanów w Spycimierzu

Dla upamiętnienia i upowszechnienia pięknej, ponad dwustuletniej tradycja układania kwietnych dywanów na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu realizowanych jest szereg działań, m.in. seminaria, w ramach projektu „Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie.

Po raz drugi rozmawiano o tradycji układania kwietnych dywanów w Spycimierzu podczas II Seminarium Spycimierskiego. II spotkanie zostało przygotowane w minioną sobotę, w sali OSP Spycimierz. Tematyka seminarium spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja obecnych mieszkańców gminy.

Seminarium rozpoczęło się od zabrania głosu przez Prezes Parafialnego Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało – Panią Marię Pełkę, która opowiedziała o wręczeniu wpisu Procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Kolejnymi punktami programu były prezentacje:  Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego – Pana Bogdana Włodarczyka o kontekstach uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu, socjologa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pani Magdaleny Ziółkowskiej-Kuflińskiej o  dywanach kwiatowych  w kulturze i społeczeństwie na świecie oraz historyka Uniwersytetu Łódzkiego – dr. Piotra Szkutnika o wynikach kwerendy w archiwach nt. historii Spycimierza i tradycji Bożego Ciała. Po krótkiej przerwie odbyła się projekcja filmu „Wieś kwiatami malowana”, reż. Andrzeja Mosia.

Drugą część seminarium, dotyczącą dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa niematerialnego oraz potencjalnych zagrożeń, poprowadziła kustosz w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – Pani Jolanta Dragan oraz folklorysta i kulturoznawca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pani Katarzyna Smyk.

Po wykładach rozpoczęła się otwarta dyskusja na temat wniosku o wpisanie tradycji na Światową Listę UNESCO. Po zakończeniu dyskusji miało miejsce podsumowanie warsztatów fotograficznych uczniów szkół z Uniejowa i Spycimierza, dystrybucja albumu „Boże Ciało w Spycimierzu. Niematerialne dziedzictwo kulturowe” oraz na zakończenie koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Spycimierzu.