Informacja dotycząca przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do programu „Czyste powietrze”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie informuje, iż zgodnie z Komunikatem Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 roku .

Dla potrzeb wydania zaświadczenia do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego z gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze Obwieszczenia przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym każdego roku w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż 23 września Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Należy jednak nadmienić że  w ramach programu” Czyste Powietrze „ prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie przez wszystkie miesiące w roku w sposób ciągły bez przerw, do zakończenia trwania programu.