Informacja o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Uniejowie

Burmistrz Miasta Uniejów ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Uniejowie przy ul. Słowackiego oraz sprzedaż na własność lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 25 i ul. Targowej 9 A.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie Miasta w Uniejowie, stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami pokój nr 12 pod nr telefonu 63 288 97 68.