Jasełka w uniejowskiej Kolegiacie

W święto Chrztu Pańskiego Kolegiata NMP w Uniejowa gościła małych aktorów z przedszkola miejskiego, którzy odegrali Jasełka.

Dzieci wcieliły się w postaci bożonarodzeniowe, które przypomniały wszystkim zebranym historię narodzenia Dzieciątka. Na chwilę widzowie przenieśli się do Betlejem, oglądali Świętą Rodzinę, Aniołów, Pasterzy oraz Trzech Króli, którzy złożyli dary w stajence.

Dzieci jak zawsze wykazały się wielkim zaangażowaniem i dały popis swoich recytatorskich i wokalnych umiejętności, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Na zakończenie ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie jasełek i zaprezentowanie ich wspólnocie parafialnej, a młodym aktorom pogratulował talentu życząc dalszych sukcesów.

A.Ow.