K-Flex koordynatorem międzynarodowego projektu opracowania zielonych technologii dla gospodarki

W połowie listopada odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu FRONTSH1P, którego koordynatorem jest firma K-Flex, właściciel zakładu z Wielenina, największego na świecie producenta pianek na bazie gumy.

FRONTSH1P jest częścią programu „Budowanie niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości: badania i innowacje na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu”. Projekt jest finansowany z programu Horyzont 2020 i jest „najbardziej polskim projektem europejskim”, bo aż 11 jego uczestników to polskie instytucje. Firmy i ośrodki badawcze będą pracować nad „zielonymi” technologiami dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło się w Uniejowie oraz w Łodzi, Michele Andolfo, Dyrektor R&D K-FLEX, a także koordynator FRONTSH1P, przedstawił projekt wyjaśniając, w jaki sposób w ciągu najbliższych czterech lat zostaną opracowane nowe rozwiązania, które pomogą w dekarbonizacji systemów produkcji i konsumpcji, poprawią jakość życia, zwiększą interakcję między regionami miejskimi i wiejskimi, a ostatecznie przyczynią się do wzrostu gospodarczego, zaczynając od województwa łódzkiego, a kończąc na całej Europie.

Projekt FRONTSH1P jest bezpośrednim wkładem do komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, który wyznacza drogę do fundamentalnej transformacji gospodarek i społeczeństw Europy. Wezwanie jest odpowiedzią na pilną potrzebę stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu i zapewnienia większej ochrony wyjątkowego środowiska i różnorodności biologicznej kontynentu.

W Uniejowie, w ramach „4 Circular Systemic Solutions”, gdzie każdy cykl będzie obejmował inny rodzaj odpadów:

  • Opakowania z drewna,
  • Żywność i pasze,
  • Woda i substancje odżywcze,
  • Odpady z tworzyw sztucznych i gumy,

poszczególne działania zostały zaprezentowane za pomocą stoisk ustawionych w zakładzie K-FLEX w Wieleninie.

Projekt, którego włoska firma jest koordynatorem, angażuje w sumie 34 partnerów, w tym: uniwersytety, ośrodki badawcze, przemysłowe i samorządy lokalne, pochodzących z 9 różnych krajów Europy.

(MB)

Źródło: www.corporate.kflex.com/news