Katalog podsumowujący I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej

I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej zorganizowano w Uniejowie w biegłym roku, w dniach 25-27 maja.

Celem Festiwalu było zrealizowanie ulotnych dzieł sztuki niczym czas kwietnych dywanów w Spycimierzu. Ta ulotna forma ludzkiej ekspresji związana jest z tradycją układania kwietnych dywanów podczas Bożego Ciała. W tym kontekście odbywają się również międzynarodowe sympozja i konferencje, np. Święto Tulipana czy układanie obrazów z pyłu kwiatowego przez włoskie Stowarzyszenie „Infioritalia”. Do tego typu działań możemy też zaliczyć realizacje ćwiczeń, powstające podczas plenerów studentów Katedry Architektury Wnętrz z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Na I Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Ulotnej w Uniejowie spotkało się 23 osoby z różnych ośrodków artystycznych. Uczestnikami byli zarówno artyści pedagodzy jak i studenci akademii sztuk pięknych. Inspiracją była gmina i miasto Uniejów ze swoją niespotykaną atmosferą, rzeką, strefą miejską, starym zamkiem, parkiem i oczywiście nowoczesnymi termami. Podsumowanie Festiwalu było wydanie katalogu, który prezentujemy poniżej:

Katalog podsumowujący I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej