Komunikat dla rolników w sprawie suszy (wniosek do pobrania)

Burmistrz Miasta i Gminy Uniejów informuje mieszkańców posiadających gospodarstwa rolne położone na terenie gminy Uniejów o możliwości wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem suszy.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne zgłaszanie do Urzędu Miasta w Uniejowie wniosków poszkodowanych gospodarstw z prośbą o szacowanie szkód. Wnioski wraz z niezbędnymi oświadczeniami otrzymają Państwo w Urzędzie Miasta w Uniejowie

Dokumenty można pobrać również za pomocą odnośników zamieszczonych poniżej:

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD PRZEZ KOMISJĘ

OŚWIADCZENIE NR 1_O STRUKTURZE UPRAW

OŚWIADCZENIE NR 2_O PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Wnioski można składać w terminie do 15 lipca 2019 r.